Serier

Overdreven datafrygt må ikke berøve Danmark gyldne muligheder

Danmark er langt foran andre med at udvikle et digitalt samfund. Samtidig er der en udbredt folkelig tillid til myndighederne. Nu kommer testen: Skal vi bygge på det fundament, når der står menneskeliv, arbejdspladser og milliarder på spil? Eller skal vi gå baglæns på grund af en diffus bekymring?

Corona rammer verden

Debatten står om et nyt og vigtigt våben i bekæmpelsen af coronavirus i form af en smittesporings-app. Kritiske røster advarer om masseovervågning, hamstring af intime data, advarsler om misbrug, hacking og massiv indgriben i retten til privatliv. I debatten optræder både bekymrede folkevalgte, forskere og fagfolk, der råber vagt i gevær.

Lad mig slå fast. Det er på sin plads med sund skepsis, og jeg forstår til fulde og deler, at vi altid skal stille kvalificerede spørgsmål til datasikkerheden, når vi udvikler digital infrastruktur. Det er ganske enkelt fantastisk, at danskerne er blevet mere kritiske over for, hvad data kan anvendes til. Der er slet ingen tvivl om, at specielt de store tech-giganter har nydt godt af borgernes naivitet til kommerciel udnyttelse af data. Det er vidunderligt at være et frit menneske med stærke borgerrettigheder. Selv har jeg slået geolokation fra på telefonen og bruger f.eks. kun Facebook meget lidt.

Omvendt må vi heller ikke overreagere og kamme over i skræmmebilleder, frygt, rædsel og automatreaktioner, hvor risici er meget små, og hvor formålet med dataindsamlingen langt overskygger eventuelle ulemper. Her er fornuft og tillid et overlegent våben, som Danmark har i sit arsenal. Hvis myndighederne f.eks. beder om frivillig, anonym hjælp via digitale løsninger for at kunne kvalificere smittesporing bedre, og dette kan ske uden geolokation, må vi ikke gå i panik og tale frygtsomt om overvågning, men i stedet hver især overveje om vi vil hjælpe eller ej.

Lad os ikke fanges i en paralyseret tilstand, hvor vi ikke tør binde an med teknologien. Data vil spille en afgørende rolle i løsningen af de mange samfundsudfordringer, som Danmark står overfor. Det gælder en genopretning af samfundsøkonomien efter covid-19-krisen, et styrket sundhedssystem, klimakrisen og behovet for grøn omstilling. Det vil ikke kun være klogt at satse på indsigt baseret på data i krisetider, men til alle tider.

Data er et afgørende råstof for innovation i hænderne på de rette folk med de rette hensigter. Ansvarlig og tillidsfuld brug af data tilbyder værdifuld indsigt. Det giver myndighederne i den aktuelle situation et stærkere grundlag for at genåbne samfundet ansvarligt og – forhåbentligt – hurtigere.

Lad os udnytte danskernes tillid og vores naturlige kritiske sans til at skabe løsninger, som er i balance med vores menneskelige frihed og vores ønsker om at blive klogere på f.eks. sygdomme og klima.

Danske borgere, virksomheder og samfund har stærke fælles interesser i, at vi i Danmark udviser det rette mod til at gå forrest i en ansvarlig brug af data. Tænk på, hvad det betyder for økonomien og velfærden for alle.

BRANCHENYT
Læs også