Serier

Vækstafmatning af bibelske dimensioner ignoreres

Økonomisk vækst bremses IKKE af covid-19. Den bremses derimod af nedlukninger af samfund.

Corona rammer verden
Frank Velling, investeringsansvarlig og porteføljemanager, SEB Investment Management

De vækstafmatninger, som nedlukningerne lige nu medfører, er af bibelske dimensioner. Eksempelvis vil nedturen i USA i 2. kvartal ligge i omegnen af 7-10 pct. i BNP, og i sidste uge kunne man konstatere, at arbejdsløsheden steg fra 4,4 pct. til 14,7 pct. fra marts til april (22,8 pct. i det bredere arbejdsløshedsmål). Og sådan er billedet i stort set hele verden. Disse tal reflekterer naturligvis perioden med nedlukninger.

Siden Østrig den 6. april annoncerede gradvise åbninger af landet, har man set lignende tiltag de fleste steder. Men som man også kan konstatere under vores egne himmelstrøg, er genåbning af samfund ikke en begivenhed, men en proces. Og da mange regeringer tilsyneladende har besluttet, at covid-19 er en meget frygteligere sygdom end alle andre, sker genåbningerne i et langsomt tempo, hvilket skaber yderligere økonomiske problemer.

Små og mellemstore virksomheders eksistens er truet, og balancerne udfordret mange år frem. Dette giver svage udsigter for investeringer og bidrager til problemer i virksomhedernes forsyningskæder. Ikke alle lønmodtagere har et job at vende tilbage til, og regningen for nedlukninger af samfund kommer de næste mange år i form af højere skattetryk og/eller forringet velfærd. Dette skaber frygt og usikkerhed i de enkelte hjem, således at stigende opsparing/mindre forbrug sandsynligvis bliver konsekvensen. Sådanne tendenser ser man allerede nu i Kina, som jo begyndte nedlukningen af samfundet cirka halvanden måned før de fleste vestlige lande.

Aktiemarkedet anvendes nogle gange som en indikator for hvordan det går. Og siden de ekstreme kursdyk i marts er godt og vel halvdelen af det tabte genvundet. En anden positiv tendens har været, at de daglige kursudsving på aktiemarkedet er gået fra ekstreme niveauer til noget som begynder at minde om et normalt niveau.

Desværre har aktiemarkedet sine begrænsninger som indikator for den umiddelbare fremtid. Derfor er det også en illusion at tro, at førnævnte udvikling på aktiemarkedet er ensbetydende med, at risikoen er faldet. Samtidig med det opsving, man har set på aktiemarkederne siden begyndelsen af april, er markedernes forventninger til økonomisk vækst og indtjeningsvækst hos virksomhederne kontinuerligt faldet. Der er altså en stigende kløft mellem Wall Street og Main Street, som The Economist også så fint illustrerer på forsiden i denne uge.

Som økonomer og forvaltere af investeringer, kan vi godt li’ at lave prognoser: Gerne i procent og ned i decimaler. Men udover prognoser for de næste 3-6 måneder er sandheden lige nu, at usikkerheden simpelthen har nogle dimensioner, som vi ikke har set tidligere.

Derfor er der også en ikke uvæsentlig risiko for, at aktieinvestorer på et tidspunkt får en brat opvågning, hvis de økonomiske realiteter viser sig at være markant anderledes end det analysemodellerne havde kalkuleret med. Derfor kan det bekymre, hvis de fortsat mindre daglige kursudsving på aktiemarkederne giver investorer en falsk illusion af tryghed. Dertil er usikkerheden til økonomi og aktier i det kommende år simpelthen for stor.

Et opsving er undervejs, men spørgsmålet er om det er stærkt og sikkert nok, til at berettige de aktuelle priser på aktier.

Hertil kommer, at genopblussen af konflikten mellem USA og Kina spøger i kulissen. Siden USA’s udenrigsminister Mike Pompeo den 3. maj erklærede, at covid-19 efter al sandsynlighed stammer fra et laboratorium i Wuhan, og at de kinesiske myndigheder har dækket herover, har man set stadig skarpere retorik mellem Trump og de gængse kinesiske ”talspersoner”.

Desuden har Trump truet med nye handelssanktioner. Og senest i denne uge, har Trump beordret en statslig pensionskasse til at sælge alle kinesiske aktier. Med mindre end et halvt år til det amerikanske præsidentvalg kommer Pompeo’s beskyldninger belejligt for Trump. Som man har set mange gange tidligere, vil han finde syndebukke for de ulykker, der rammer amerikansk økonomi. Og som det ser ud lige nu, vil arbejdsløsheden stadig ligge over 10 pct., når amerikanerne skal afgive deres stemmer. Så uanset om den amerikanske administration har ret eller ej, vil der blive peget fingre i de kommende måneder.

Et opsving er undervejs, men spørgsmålet er om det er stærkt og sikkert nok, til at berettige de aktuelle priser på aktier.

Læs også