Serier

Vejen ud af coronakrisen kræver økonomisk tryghed

Tryghed – ikke piskeslag – skaber grobund for efterspørgsel.

Corona rammer verden

Da dansk økonomi senest blev ramt af en krise, valgte politikkerne meget hurtigt at svinge pisken over de arbejdsløse og gennemføre udbudsreformer, som svækkede sikkerhedsnettet under lønmodtagerne.

Det var med til at skabe usikkerhed, hvilket bidrog til at trække krisen i langdrag. Den fejl må vi ikke gentage.

Kort tid efter, at jeg blev ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, brød finanskrisen ud. Den udviklede sig hurtigt til at blive den værste krise, som dansk økonomi havde set siden Anden Verdenskrig.

Specielt én ting gjorde dengang stort indtryk på mig: Tonen i debatten skiftede lynhurtigt.

Problemet gik hurtigt fra at være et spørgsmål om mangel på efterspørgsel og mangel på job til, at de arbejdsløse var for kræsne og ikke var ihærdige nok i deres jobsøgning. Pisken blev taget i brug.

Inden dansk økonomi overhovedet var kommet sig oven på finanskrisen, blev genopretningspakken gennemført. Den indebar markante forringelser af dagpengene.

Dagpengeperioden blev halveret, og det blev gjort vanskeligere at genoptjene retten til dagpenge. Sikkerhedsnettet under lønmodtagerne blev dermed alvorligt svækket. Det resulterede desværre i, at mange faldt igennem sikkerhedsnettet under den langvarige lavkonjunktur i kølvandet på finanskrisen.

Dagpengeforringelserne var med til at slå revner i fundamentet for vores flexicuritymodel, som vi danskere ellers er så berømmede for. Forringelserne var med til at skabe usikkerhed i befolkningen på et tidspunkt, hvor der var behov for det stik modsatte: at skabe tryghed. De reformer der fulgte efter dagpengeforringelserne, bidrog heller ikke til at skabe tryghed.

Under en krise er det vigtigt at have fokus på at øge efterspørgslen. Men folk bruger ikke penge, hvis de føler utryghed i privatøkonomien. Derfor er det så vigtigt at styrke sikkerhedsnettet under lønmodtagerne, så de fortsat tør forbruge, selvom der er krise.

I dag står vi over for en endnu værre krise. Arbejdsløsheden er på kun to måneder vokset med 50.000 personer og 170.000 lønmodtagere er sendt hjem med lønkompensation. Hele den jobfremgang, vi har haft under opsvinget, og mere til, står på spil.

Forhåbentlig er svaret denne gang ikke at svække sikkerhedsnettet under lønmodtagerne, ligesom vi gjorde efter finanskrisen. Forhåbentlig bliver svaret denne gang, at vi i stedet skaber tryghed ved at give de mest trængte grupper en økonomisk håndsrækning og investerer i mennesker ved at give lønmodtagere og arbejdsløse bedre muligheder for at blive opkvalificeret, så de kan få en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det dummeste, vi kan gøre i den nuværende situation, er at stramme finanspolitikken eller lave reformer, som øger usikkerheden og svækker efterspørgslen i økonomien.

Det vil blot forlænge krisen.

Læs også
Top job