Debat

Fremtidens leder beskæftiger sig mindst af alt med ledelse

I stedet for at fokusere på ledelse, koncentrerer fremtidens ledere sig i 99 pct. af tiden om det samme, som deres medarbejdere.

1 procent af de 473 spørgsmål, der for nyligt blev stillet i en undersøgelse om fremtidens arbejde, handlede om ledelse. 1 procent! Det betyder, at 99 procent handlede om noget andet.

Undersøgelsen adskiller sig fra traditionelle undersøgelses- og udviklingsmetoder ved, at deltagerne selv bestemmer, hvad de spørger om, og hvem de spørger.

I stedet for at svare på en skala fra 1 til 5 på prædefinerede spørgsmål - som f.eks. “hvor tilfreds er du med din nærmeste leders håndtering af corona-situationen?” - stiller deltagerne i en Qvest-undersøgelse således selv hinanden spørgsmål om forskellige emner, der er vigtige for virksomheden.

Målet er at gøre det nemt for ledere og forandringsledere at finde ud af, hvad der betyder noget i praksis og samtidig sikre, at medarbejderne tager aktivt del i den udvikling, undersøgelsen har til formål at understøtte.

Ligesom Frodo og hans venner i Ringenes Herre vidste præcis, hvorfor de drog ud på deres rejse – for at redde verden fra ‘den ene ring, der hersker over dem alle’ – er det første en leder gør, når han eller hun igangsætter en undersøgelse af denne type, at fortælle sine medarbejdere, hvorfor det er vigtigt, at de deltager.

For at nå i mål må alle vide, hvad målet er. Derfor sender Elrond - som vel er det nærmeste gruppen kommer på en bestyrelsesformand – Frodo og de andre afsted med en stærk tale, der kort opsummeret lyder: ”Vores verden står på randen af ødelæggelse. Vi vil forene os, eller vi vil falde.”

Og derfor kæmper Gandalf og Aragorn - gruppens administrerende direktør og driftschef - side om side med Frodo og det øvrige fodfolk.

Fordi vigtige missioner har brug for stærke og modige ledere.

Alligevel viser undersøgelsen om fremtidens arbejde, at det altså kun er 1 pct. af de spørgsmål, medarbejderne stiller hinanden, der handler om ledelse.

Hvorfor?

Og hvad handler de resterende 99 pct. af spørgsmålene om?

Når emner som onboarding, effektivitet i opgaveløsningen, standardisering, optimering, digitalisering, fællesskab, faglig sparring, balance mellem hjemme- og kontorarbejde, samarbejde og mødekultur fylder mere end ledelse, er det fordi, det er dét, der er afgørende for, om medarbejderne kan udføre missionen.

Når missionen først er i gang, er det vigtigste ikke, at medarbejderne lytter til lederen, men at lederen lytter til medarbejderne. 

Mens det første skridt afhænger af, at alle ved, hvad missionen går ud på, afhænger det andet, tredje og de efterfølgende mange tusinde skridt af noget andet.

Når missionen først er i gang, er det vigtigste ikke, at medarbejderne lytter til lederen, men at lederen lytter til medarbejderne.

Lederen ved, hvor missionen skal føre virksomheden hen, men det er medarbejdernes erfaringer med at løse problemer og tilpasse sig forandringer i omverdenen, der afgør, hvorvidt og hvor hurtigt virksomheden kommer i mål.

I store virksomheder kan det være svært for ledere at vide, hvad der er vigtigt for, at forskellige medarbejdere kan løse forskellige opgaver bedst muligt - og generiske metoder og udefrakommende ledelseskonsulenter gør det ikke altid nemmere.

Tværtimod sender ledere, der bruger en masse tid på at tale og lytte til gode råd om ledelse et klar signal til deres medarbejdere om, at de er mere optaget af deres egen rolle og personlige opgave end af den kerneopgave, medarbejderne løser for kunderne.

Og derfor begynder flere og flere ledere at gøre noget andet.

I stedet for at fokusere på ledelse, fokuserer fremtidens ledere – 99 pct. af tiden - på det samme, som deres medarbejdere fokuserer på.

Ikke fordi medarbejderne altid har ret - eller fordi de nødvendigvis er de rette til at se og udnytte muligheder i forskellige markeder.

Men fordi det kun er ved at fokusere på det samme, som medarbejderne fokuserer på, at ledere kan sikre, at alle arbejder sammen om at nå de mål, som ingen kan nå alene.

Fremtidens leder ved, at de udfordringer, hans virksomhed står overfor har en masse ligheder med den rejse, Frodo og hans venner er på i Ringenes Herre.

Han ved, at han er afhængig af store og små for at redde verden fra de kunstige skabninger og konstante klimaforandringer, der truer med evig ødelæggelse.

Derfor er hans klare budskab: “Vi vil forene os, eller vi vil falde”.

Til sine medarbejdere, men først og fremmest til sig selv.

Læs også
Top job