Debat

Arne finansieres med dårlig skattepolitik

Regeringen har valgt skatter, som er meget forvridende og slet ikke rammer som påstået.

Man kan mene, hvad man vil om forslaget til ”Arne-pension”. Men de skatteforhøjelser, den finansieres med, er uanset hvad meget dårlig skattepolitik.

Fordelingspolitik sænker almindeligvis den gennemsnitlige velstand i et samfund. Det koster mere end en krone at opkræve og omfordele en krone.

God skattepolitik handler om at forsøge at gøre regningen for at nå et givent mål så lav som mulig. Men regeringen har valgt at hæve skatter med en unødig stor samfundsøkonomisk omkostning. Samtidig rammer de slet ikke de grupper, der angiveligt er formålet. Det er næppe noget tilfælde, at den ikke har fremlagt et fordelingsregnestykke for det samlede forslag.

Selskabsskatten er i sig selv dårlig for økonomisk vækst, og en særskat på en bestemt sektor skaber ekstra forvridninger. Derfor har vi (bortset fra en teknikalitet om Nordsøbeskatningen) samme selskabsskattesats for alle, og derfor har også socialdemokratiske regeringer siden Nyrup sænket selskabsskatten. Alligevel foreslår regeringen nu en særlig selskabsskat på den finansielle sektor. Det er ovenikøbet en skat, som reelt bæres af lønmodtagerne og forbrugerne.

Danmark har exceptionelt høje og forvridende skatter på kapitalafkast fra almindelig opsparing – modsat f.eks. de andre nordiske lande. Det er velkendt skatteøkonomi, at de ikke egner sig til fordelingspolitik. Alligevel vil regeringen hæve præcis de skattesatser.

Regeringen vil indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer. Det vil sige, at de bliver beskattet, ikke når avancerne realiseres, men hvert år. Hvis Skatteministeriets vurderingssystem siger, at ejendomsværdien er steget, bliver den beskattet omgående. Vurderingssystemet er som bekendt ikke sat i drift endnu og har været udskudt efter talrige problemer og fordyrelser. Det er ikke klart, hvorfor man lige på dette punkt vil indføre lagerbeskatning – og endda på et så spinkelt grundlag som det skandaleombruste vurderingssystem.

Den sidste ”Arne-skat” er endnu en særselskabsskat, nemlig på lønninger over 10 mio. kr. Regeringen regner dog stort ikke med noget provenu, hvilket kan hænge sammen med, at kun ca. 200 personer tjener mere end 10 mio. kr.

Forklaringen på valget af så dårlig skattepolitik kan man gisne om. Den svulstige retorik om ”samfundsbidrag” tyder på, at det er spin til ære for vælgergrupper, der er lette at stikke blår i øjnene.

Landets største parti burde tage sin skattepolitik mere alvorligt end dét. Specielt når det gerne vil have råd til en meget stor offentlig sektor.

Læs også
Top job