Debat
BREAKING

Aktiesparekontoen handler om at opbygge en investeringskultur i Danmark

Det kan godt være, at aktiesparekontoen ikke er perfekt. Men i et land som Danmark, hvor investeringskulturen i den grad trænger til et løft, er et skridt i den rigtige retning bedre end at blive stående. Derfor er det forhastet at sløjfe aktiesparekontoen og uklogt ikke at hæve loftet som planlagt.

På Finans kunne man mandag morgen læse CBS-professor Michael Møller og CBS-lektor Claus Parum kritisere aktiesparekontoen for at være et fejlskud, der bør afskaffes eller laves om og derudover, at man ikke som planlagt bør hæve grænsen for indskud en gang mere.

Det var mildest talt overraskende læsning, eftersom aktiesparekontoen oven på et svært første år er ved at få fat i mange danskere. Dermed tjener den efter min overbevisning formålet om at være startskuddet til opbygningen af en egentlig investeringskultur i Danmark. Det er desværre en mangelvare i vores ellers dejlige land og derfor har vi brug for initiativer a la aktiesparekontoen.

På to år er der kommet 70.000 nye aktiesparekonti til verden, og det er sådan set et fint tal, når man tænker på, at Danmark ikke ligefrem er foregangsland, når det kommer til investeringskultur. Beklageligvis.

Meldingerne er, at det typisk er kunder, der i forvejen investerer, som har oprettet disse aktiesparekonti, og indvendingen er så, at det er der ikke meget ny investeringskultur over. Det er på sin vis en fair og regulær indvending, og jeg tror, at vi er mange, der gerne så, at aktiesparekontoen havde endnu bedre fat og samtidig var årsag til, at vi havde fået en masse nye debutanter på banen som aktieinvestorer.

Men man er også nødt til at være realistisk. Heller ikke på dette felt vokser træerne ind i himlen, og det tager længere tid at opbygge en egentlig aktie- og investeringskultur i Danmark end de to år, der er gået, siden aktiesparekontoen blev etableret. Med i betragtning skal også tages, at ikke alle pengeinstitutter havde produktet klar til sine kunder fra start.

På den led er to år ingenting i investeringssammenhæng. Ændringen af en kultur kræver lige dele tid, tålmodighed og også et element af opdragelse. Og danskerne er ikke på samme måde som f.eks. svenskerne opdraget med at investere deres penge, når de har muligheden for det.

Efter min vurdering er aktiesparekontoen derfor blot det første skridt af mange nødvendige, hvis man seriøst mener, at vi skal stimulere danskernes investeringslyst og opbygge en kultur, hvor vi via egne investeringer i højere grad bliver bevidst om, at man kan investere i sin egen fremtid og privatøkonomi.

Ønsket herfra er derfor, at der skal ske endnu mere på den front i stedet for at tale om at afskaffe en mulighed, der kun har haft to års levetid og faktisk får bedre og bedre fat og mere og mere opmærksomhed. Det oplever jeg selv som oplægsholder på webinarer og arrangementer, hvor aktiesparekontoen er et emne, der tiltrækker sig stigende interesse. Enkle og let forståelige skattemæssige strukturer og en attraktiv skattesats er alt sammen medvirkende til, at aktiesparekontoen kan hjælpe med at udbrede investeringskulturen i Danmark.

Har man en ambition om at øge aktiesparekontoens relevans endnu mere, skal man tværtimod hæve loftet i de kommende år som planlagt, så det lander på 200.000 kroner i 2022.

Man kunne også kigge over Øresund og lade sig inspirere af, hvordan svenskerne har sammensat deres ”investeringssparekonto”. Den er for eksempel ikke begrænset til noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde som i Danmark, men kan bruges til alle former for investeringer.

Det kunne man godt lade sig inspirere af, hvis man vil forstærke fundamentet under investeringskulturen i Danmark. På den måde er vi slet ikke i mål endnu.

Det illustrerer meget fint, at vi i Danmark først lige er startet med at opbygge en investeringskultur. Det vil være synd og skam, hvis vi allerede giver op efter de første spæde skridt.

Læs også