Debat

Flere kvinder på it-uddannelser vil føre til bedre digitale løsninger til alle

Køn, alder, baggrund, etnicitet og seksualitet er med til at gøre os forskellige som mennesker – det skal den digitale udvikling afspejle.

I disse dage begynder et nyt hold studerende på landets videregående uddannelser og jeg noterer med glæde, at flere kvinder end nogensinde har søgt ind på en uddannelse til data scientist eller softwareudvikler.

Der er et enormt behov for og efterspørgsel på kompetencer inden for dette felt – både private virksomheder og offentlige organisationer skriger på arbejdskraft. Det står nemlig tydeligt for de fleste, at for at skabe bedre samfundsløsninger og innovative, relevante produkter, skal man kunne organisere og analysere data.

Netop fordi dataforståelse og -anvendelse spiller så central en rolle i udviklingen, er det så vigtigt, at der er mangfoldighed blandt dem, som er med til at drive udviklingen frem. Køn, alder, baggrund, etnicitet og seksualitet er med til at gøre os forskellige som mennesker – det skal den digitale udvikling afspejle.Det er ikke lige meget, hvem der anvender data eller designer de algoritmer, der skal skabe viden ud af store datamængder. Det er bestemt heller ikke lige meget, hvordan datamængderne er blevet til. Hvis vores forskellighed ikke afspejles både i data og i behandlingen af den, kan resultatet få slagside.

Når data forvrænger virkeligheden
Data opfattes ofte som neutrale og udtryk for objektivitet, mens det er subjektive og fejlbehæftede mennesker, der skævvrider resultaterne. Men som bl.a. journalisten Caroline Criado Perez har påpeget i sin bog ”Invisible Women: Exposing Data in a World Designed for Men”, er data ikke bedre eller mere repræsentative end de kilder, de stammer fra.Eksempelvis har lægevidenskaben ofte en overrepræsentation af data baseret på undersøgelser af mænd i forskningsprojekter, ligesom bilindustrien overvejende har baseret sine sikkerhedstiltag på mænds fysiske karakteristika. Det betyder ifølge hendes analyse, at man som kvinde har næsten 50 procent større risiko for at blive kvæstet i en bilulykke. På samme måde har mangelfuld repræsentation i data fra etniske og andre minoriteter givet utilsigtede bias i data på en række områder.

Forskellige input bydes velkommen
I en rivende digitaliseret samfundsudvikling kan vi ikke lade nogen stå tilbage på perronen, fordi de ikke passer ind i en strømlinet kurve. Vi har heller ikke råd til, at digitalt design bliver defineret af alt for smalle grupper af tekniske eksperter.

Det er både muligt og nødvendigt at indsamle repræsentative data, ligesom det er muligt at skabe tilpas sofistikerede dataanalytiske løsninger til, at alle tænkes ind. Det gøres bedst ved, at et repræsentativt udsnit af befolkningen sidder med, når beslutninger skal tages og eventuelt udfordres.

Derfor skal der lyde et stort ’velkommen’ til alle nye studerende, som satser på at gå den data-drevne vej, herunder en stor gruppe af kvinder. Jeg håber, I vil sætte jeres præg på udviklingen og insisterer på, at den digitale udvikling skal være for alle, og udviklet med forståelse for forskellighed.

BRANCHENYT
Læs også