Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ny femårsplan skal bringe Kina højere op i værdikæden

Kinas næste femårsplan er i støbeskeen. Den vil formodentlig fokusere på at styrke uafhængigheden af resten af verden, men det betyder ikke, at landet trækker sig ud af den globale økonomi.

Corona rammer verden

Her i oktober behandler plenarforsamlingen i den kinesiske centralkomite et udkast til den 14. kinesiske femårsplan, som skal drøftes på Kinas kommunistiske partis kongres i foråret 2021. Retningen er allerede udstukket af præsident Xi Jipings program ’Made in China 2025’, som også den igangværende femårsplan er en del af.

Her har Kina identificeret en række strategisk vigtige brancher, spændende fra telekommunikation over til grøn energi, og inden for de brancher er det ambitionen at øge det kinesiske teknologiindhold fra 40 pct. til omkring 70 pct. Dette vil uden tvivl også være et vigtigt element i den næste femårsplan.

Efter år med meget høje vækstrater landede Kina i 2019 på et vækstniveau på 6 pct., og efter covid-krisen er den kinesiske produktion nu tilbage på samme niveau som sidste år. Ser man på væksten for hele 2020, vil den formentlig lande på et par procent – det er lavt, men meget højere end niveauet i USA og Europa - og vil dermed styrke den amerikanske bekymring for, at Kina så småt er ved at indhente, for måske med tiden at overtage, USA’s økonomiske førerposition globalt set.

Vækstambitioner skruet ned

Ser man fremad, er der skruet ned for de kinesiske vækstambitioner, og den kinesiske vækst de kommende år vil være drevet af, at man får den indre kinesiske økonomi til at vokse mere, og især får forbrugersiden til at fylde mere, så man i højere grad kan stå på egne ben også for så vidt angår efterspørgslen.

Kina ønsker fortsat at have en stadig mere åben økonomi, men samtidig at ruste økonomien til at være mere robust overfor, hvad der sker i resten af verden – og til at være mere moden ved at lade service og forbrug fylde en større del af økonomien.

Den udviklingsretning, Kina vælger, er af betydning for resten af verden, fordi Kina er kommet til at betyde så meget i global økonomi. Samtidig vil det formentlig betyde lidt mindre, hvis landet vælger eller tvinges til at trække sig lidt ud af globale værdikæder, i hvert fald i forhold til USA, bl.a. fordi disse værdikæder er komplekse og fleksible og også inddrager en stadigt mere udviklet arbejdsdeling i Sydøstasien.

I forhold til Europa er der en konflikt mellem Europas strategiske fællesskab med USA på de fleste områder og et ønske om en fortsat udvikling af muligheder i det økonomiske samarbejde med Kina. Kina har kommunikeret en fortsat ambition at udvikle udenrigshandlen, selvom den interne vækst vægtes højest.

Min forventning er, at Kina på trods af konflikterne med USA kommer til at spille en fortsat større rolle i den del af verden, som stadig er åben overfor Kina, og det er jo befolkningsmæssigt fortsat den største del af verden.

Skal endnu højere op i værdikæden

I den kommende femårsplan vil der uden tvivl være lagt vægt på at gøre landet mere uafhængigt af den internationale økonomi. Planen skal samtidig bringe Kina højere op i værdikæden, når det gælder en lang række varer, så landet i fremtiden ikke blot er afhængig af at levere billig arbejdskraft, men i stigende omfang også af at levere økonomiske værdi i det, man producerer. Det er til dels blot en del af 2025-planen, men strategien vil uden tvivl være yderligere accentueret i lyset af Kinas aktuelle konflikt med USA, som har øget ønsket om større uafhængighed.

I den verserende konflikt har USA bl.a. forbudt anvendelse af telekommunikationsprodukter fra Huawei og ZTE i offentlig eller offentligt støttet infrastruktur. Tilsvarende slår kinesiske myndigheder sig i tøjret ved udsigt til, at noget af den teknologi, som er indlejret i eksempelvis TikToks applikationer, bliver overført til amerikanske virksomheder.

Rumteknologi også på programmet

En kinesisk femårsplan er nogenlunde operativ, den rummer ikke kun holdninger, men også konkrete kvantitative planer. Kina skal fremover kunne levere teknologiindhold på et niveau, så man enten kan fremstille hele produktet selv, eller levere komponenter på et så højt niveau, at man selv kan træde ind, hvis en leverance svigter.

Derfor handler det, udover om de rent økonomiske og udviklingsmæssige aspekter, også om strategisk, teknologisk og militært at være uafhængig af fremmed teknologi på vigtige områder. Et muligt område i den nye femårsplan er rum- og satellitteknologi, som også er områder, Kina satser på.

Kina trækker på store interne ressourcer i bestræbelserne på at blive et – i første omgang – moderat velstående land, og derfra videre frem mod en målsætning for 2049, som er 100-året for etableringen af den kinesiske folkerepublik, at være et fuldt udviklet ”moderne socialistisk land, som er velstående, stærkt, demokratisk, kulturelt udviklet og harmonisk”.

Nogle af udfordringerne er, at store dele af Kina er voldsomt underudviklede og, at der tages politisk ømtålelige og temmelig drakoniske midler i brug for at tvangsudvikle dele af landet. Både disse interne midler og den økonomiske kappestrid vil være en kilde til fortsatte konflikter med den vestlige verden.

BRANCHENYT
Læs også