Serier

Skat, jeg ønsker mig gennemsigtighed

Skrot nu det udsatte system for ejendomsvurderinger og lad i stedet boligejerne blive beskattet af handelsværdien.

Corona rammer verden

Den søde juletid er over os, og det er oplagt at overveje sine ønsker. I min optik er der et stort altoverskyggende ønske for boligejerne. Det ønske er et gennemskueligt og tillidsfuldt ejendomsskattesystem. Et system, hvor enhver kan regne ud, hvad skatten er, og hvor tilfældige elementer så som vurderingen af bygninger og ikke mindst grunde tages ud af ligningen. Det vil ikke bare boligejerne være godt tjent med, det vil de danske skattemyndigheder også. Enkelthed vil i denne sag være tillidsopbyggende.

Lige nu står vi i et vadested, hvor de nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt og udskudt og lappeløsninger af overgangsordninger gælder. Der er ganske få såkaldte almindelige mennesker, der har overblik over, hvad der egentlig kommer til at ske rent skattemæssigt, hvorfor de varslede ændringer på ingen måde har sat sig i ejendomspriserne. Se eksempelvis ejerlejlighederne, der farer afsted til højere priser, og hvor den fremtidige skattebillet aktuelt betyder meget lidt i prisdannelsen.

Det vil ændre sig, når, hvis og såfremt alt på et tidspunkt ender, som det var oprindeligt planlagt. Det kan give nogle kedelige overraskelser, der kan presse den enkeltes husholdning økonomi. Det er naturligvis boligkøberen selv, der bør søge rådgivning om, hvordan boligøkonomien er skruet sammen også rent skattemæssigt. Det kan imidlertid være vanskeligt, når to ens lejligheder eller rækkehuse for den sags skyld vil blive behandlet skattemæssigt forskelligt.

Jeg har sagt og skrevet det før, at det er fint nok, at man i teorien kan vise, at det giver god mening at både beskatte en ejendom og den grund ejendommen, er beliggende på. Der er imidlertid mange ting, der er gode i teorien, men hvis vi ikke kan finde ud af det i praksis, er vi bedre tjent med at droppe det og gøre noget andet.

Det andet kunne være at tage det tilfældige element ud af skattelovgivningen, nemlig vurderingen. En vurdering er og bliver kun en vurdering og er derfor på ingen måde lige så eksakt som en handelspris, hvor der har fundet en økonomisk transaktion sted. Mit forslag er derfor: Skrot nu det vurderingssystem og lad i stedet for boligejerne blive beskattet af handelsværdien.

Et skattesystem baseret på handelsværdienerne behøver ikke at koste statskassen provenu. Hensigtserklæringen i forbindelse med den seneste ejendomsskattereform var jo, at ingen nuværende boligejere skulle betale mere i skat. Det er først den næste, der skal betale den nye skat.

Det, man kan gøre, er, at man fremadrettet siger, at man eksempelvis vil blive beskattet med 0,55 pct. af handelsværdien. Satsen her er ikke så vigtig, den skal blot kalibreres, så pengene passer efter hensigten om uændret provenu. En sådan skat vil være konjunkturmodløbende, da en højere ejendomsværdi vil give højere skat. Derfor vil en eventuel køber være tilbageholdende med at byde en ejendom op i pris.

Skattesystemet vil være gennemsigtigt, fordi en køber vil kunne udregne skatten på bagsiden af salgsopstillingen. Der vil som i dag kunne indføres en progression med en højere sats, når man eksempelvis kommer over en vis grænse - det kunne være 6 mio. kr. eller et andet beløb. Hvor man så betalte 1,4 pct. af den del af handelsprisen, der lå over progressionsgrænsen.

Jeg har derfor mere end vanskeligt ved at se, hvorfor ikke boligejerne, Skat, ejendomsmæglere og ikke mindst politikere skulle synes, at dette var den perfekte julegave.

Såkaldte forsigtighedsprincipper mv., der gør systemet komplekst, kan lægges i graven. Tilsvarende kan den personlige skatterabat. Et dyrt udviklet ejedomssystem, der allerede er droppet for erhverv og andelsboliger, kan ligeledes skrottes. Det har alligevel ingen værdi at blive ved med at smide gode penge efter dårligt brugte penge.

Skatteprovenuet kan fremtidssikres ved at man fremskriver den årlige skattebetaling for eksisterende boligejere med nettoprisindekset eller de gennemsnitlige boligpriser for den sags skyld. Handelsprisen skal man selvangive, og det vil i de årlige kontroller af selvangivelsen være meget nemt at spotte for Skat, hvis en ejendom i et attraktivt område pludselig har skiftet hænder til en pris der synes langt fra markedsprisen.

Jeg har derfor mere end vanskeligt ved at se, hvorfor ikke boligejerne, Skat, ejendomsmæglere og ikke mindst politikere skulle synes, at dette var den perfekte julegave.

Læs også