Serier

Det er ikke fair over for de selvstændige

Hvis vi er så glade for de selvstændige, hvorfor kommer de så bagerst i køen gang på gang, og deres vilkår og betingelser skubbes i baggrunden under coronakrisen?

Corona rammer verden

Lige nu sidder mange selvstændige og bider negle og spekulerer på, om de nogensinde skal komme oven vande igen, og der er ingen tvivl om, at mange har tænkt tanken: ”Bare jeg dog var lønmodtager i denne covid-tid, for så ville jeg helt klart stå bedre!”

Men sådan bør det ikke være, for Danmark skal og bør være et land, hvor de selvstændige erhvervsdrivende har gode betingelser. For de selvstændige er afgørende for, at der skabes vækst i den danske økonomi - med nye danske virksomheder og arbejdspladser til følge.

Men lige nu skal vi godt nok kigge langt efter de gunstige betingelser. Og ja, alle lider i denne tid, og alle bør udvise samfundssind og medvirke til at løfte os ud af pandemiens hærgen igen, og jeg er også godt klar over, at andelen af selvstændige er væsentligt lavere end andelen af lønmodtagere. Men alligevel spørger jeg mig selv om, at hvis vi er så glade for de selvstændige, hvorfor kommer de så bagerst i køen gang på gang, og deres vilkår og betingelser skubbes i baggrunden?

Som selvstændig har du selvfølgelig et naturligt overlevelsesgen, men du har altså også et retfærdighedsgen, der blandt andet slår alarm, når det viser sig, at selvstændige erhvervsdrivende maksimalt kan få tildelt en hjælpepakke på 23.000 kroner om måneden, mens en lønmodtager kan få tildelt op til 30.000 kroner. Det kan vel ikke være fordi, man tænker, at den selvstændige erhvervsdrivende har færre omkostninger? For mig at se mangler der en ordentlig forklaring.

Og hvad med incitamentet til at starte op som selvstændig erhvervsdrivende under pandemien? Jeg er er helt sikker på, at ingen selvstændige erhvervsdrivende starter en virksomhed op med det formål at hente hjælpepakker – for sådan tror jeg ikke, at nogen tænker, og selv hvis de gjorde, ville det næppe udgøre nogen en specielt god business case.

Forestil dig, at du er startet op med en virksomhed efter det tidspunkt i marts 2020, da statsministeren lukkede landet ned. Så vil du stå på usandsynlig tynd is, eftersom din mulighed for at modtage hjælpepakker er baseret på tidligere års indtjening, og hvis din virksomhed er for ny til at kunne fremvise et regnskab fra tidligere, er der ingen hjælp at hente. Så mon ikke det kan få en potentiel selvstændig til at tænke sig om en ekstra gang og overveje, om ikke der er mere fremtid i at fortsætte som lønmodtager?

Det er på høje tid, at vi kigger i de selvstændiges retning, hvilket jeg i den grad håber, at den vikarierende erhvervsminister Dan Jørgensen har forståelse for.

For hvis vi skal bevare lysten til at starte egen virksomhed, er det vigtigt, at vi som minimum giver den selvstændige samme betingelser som lønmodtagerne og fjerner os fra den polarisering af samfundet, som er opstået – også i forhold til de selvstændige.

Læs også
Top job