Serier

De borgerlige regeringer har efterladt en økonomi i topklasse til Mette Frederiksen

Det er ikke den nuværende regerings fortjeneste, at Danmark er blandt de lande i OECD med de sundeste og mest overholdbare offentlige finanser.

Corona rammer verden

Cheføkonom Erik Bjørsted maler på Finans.dk et helt fejlagtigt billede af VK-regeringens økonomiske politik. Bjørsteds fremstilling er særdeles selektiv.

Hvis man læser Erik Bjørsteds indlæg ville man ikke vide, at borgerlige regeringer siden 2001 har gennemført reformer, der øger beskæftigelsen varigt med over 200.000 personer. Reformer som har betydet, at vi i 2019 rundede 3 millioner i beskæftigelse. Reformer som har betydet, at vi er blandt de lande i OECD med de sundeste og mest overholdbare offentlige finanser.

Vi gik i 2019 ind til coronakrisen med det største offentlige overskud i EU og en positiv offentlig nettoformue. På grund af de sunde offentlige finanser kan staten uden risiko for en gældsproblemer udbetale kompensationspakker til erhvervslivet, herunder fordi renten på statsgæld er tæt på 0. Mange af de reformer, der har konsolideret de offentlige finanser, har AE-Rådet og Socialdemokratiet været imod. Men nu er det meget tydeligt, at vi alle nyder godt af reformerne.

Erik Bjørsted skriver, at der blev strammet op i finanspolitikken alt for hurtigt efter finanskrisen. VK-regeringens respons på finanskrisen var ikke en opstramning men en stor finanspolitisk lempelse. Det er konklusionen i en analyse, som S-regeringens egne økonomer i Finansministeriet udarbejdede sidste år. VK-regeringen øgede i 2009/10 de offentlige investeringer, det offentlige forbrug og lettede skatterne i et omfang, så det øgede BNP med 2,5 pct. på kort sigt.

Det var ifølge S-regeringens økonomer i Finansministeriet en 6 gange så stor lempelse, som den Nyrup gennemførte i sin berømte ”kick start” i 1993/94. Efterfølgende fik man en EU-henstilling om at forbedre de offentlige finanser med 1,5 pct. af BNP. Man må næsten forstå på Bjørsteds indlæg, at man skulle have ignoreret EU-henstillingen. Selv inklusive genopretningspakken var finanspolitikken ekspansiv i årene efter finanskrisen.

Og hvis AE-rådet synes finanspolitikken var for stram efter finanskrisen, må man også rette lyset mod S-regeringen, som sad i årene 2011-15, som f.eks. kunne have ophævet Genopretningspakken, hvis man mente det var nødvendigt. Men i Bjørsteds indlæg er S-regeringen slet ikke nævnt, hvilket man må undre sig over. AE-Rådet prøver - bevidst eller ubevidst - at omskrive historien, så der ikke fandtes en S-regering i årene 2011-15. Så de borgerlige reformers positive effekt på beskæftigelse og offentlige finanser ikke findes.

Ovenstående skal ikke opfattes som en glorificering af de borgerlige regeringer siden 2001. Jeg har gennem årene i offentligheden ofte kritiseret de borgerlige regeringer. Bl.a. fordi der i årene 2002-2010 var et stort budgetskred i kommuner og amter, som man ikke satte ind over for i 10 år. Det skete først i 2010, da Løkke fremlagde sanktionsmekanismen, der straffer kommuner der overskrider budgettet. Jeg har også kritiseret, at man ikke var ambitiøs nok med hensyn til reformer af skat og arbejdsmarked.

Men at beskrive de borgerlige regeringer som uansvarlige er decideret vildledende. De borgerlige regeringer har samlet øget beskæftigelsen med godt 200.000 personer, og de efterlod de offentlige finanser i international topklasse. Alt i alt efterlod de borgerlige regeringer en særdeles sund økonomi til Mette Frederiksen.

BRANCHENYT
Læs også