Serier

Eksportens spydspidser bliver ladt i stikken i corona-pakkerne

Kompensationsordningerne er ofte skruet tosset sammen. Er man leverandør af messer, er det kun omsætning i Danmark, der tæller med. Men da messer tit foregår i udlandet, betyder reglerne, at mange i branchen ikke får tilstrækkelig med hjælp, selv om de åbenlyst er ramt af corona-restriktioner.

Corona rammer verden

Reglerne i corona-kompensationsordningerne siger, at virksomhederne kun kan tage omsætning for tjenesteydelser leveret i Danmark med i deres opgørelse over omsætning. Det betyder, at f.eks. messeleverandører ikke kan medtage den omsætning, som de har på ydelser leveret på messer i udlandet for danske virksomheder.

Konsekvensen er, at deres omsætning for referenceperioden i 2019 bliver opgjort markant lavere, end den reelt var. Dermed ser det ud som om, deres omsætning i 2020 ikke er faldet nær så meget, som den er, hvilket medfører, at de ikke kan få ret meget i kompensation for deres tab i 2020. Hvis noget overhovedet.

En af messeleverandørerne er Green Fair Logistics, der leverer transport af gods, stand-design, stand-opbygning, professionel lyd- og lysopsætning m.v. til i hundredvis af danske eksportører hvert år, når de skal på messer rundt om i Europa.

Virksomheden blev startet i 2011 og er vokset støt lige siden. I 2019 voksede omsætningen med 25 pct. og ordrebogen for 2020 var fuld. Januar og februar 2020 var de største omsætningsmåneder i virksomhedens historie, men siden 11. marts har Green Fair Logistics mistet 90 pct. af messeomsætningen.

GFL’s ejer og direktør, Thomas Reinhard, reagerede omgående på Mette Frederiksens tale til danskerne den 11. marts ved at skære virksomheden til, så størstedelen af de fastansatte kunne fortsætte med at arbejde.

For at holde sine ansatte i gang måtte Green Fair Logistics forsøge at tilpasse sig og de fik almindelige transportopgaver, som ikke var lønsomme, men som trods alt kunne dække medarbejdernes løn og en del af de øvrige faste omkostninger.

Thomas Reinhard følte sig sikker på, at kompensationspakkerne og han selv ville trække på samme hammel, men det viste sig, at han blev straffet, både for at være leverandør til eksportindustrien i stedet for hjemmemarkedskunder og for at prøve at holde hjulene i gang og bevare beskæftigelsen.

Hvis han i stedet for havde afskediget størstedelen af de fastansatte, var han sluppet for tab på u-lønsomme opgaver, samtidig med at han ville have fået i ca. 800.000 kr. mere i hjælpepakker bare i 2020.

De fleste messer har været aflyst siden marts 2020 og der er ikke udsigt til, at de for alvor kommer i gang igen før i juli i år, hvis overhovedet. Det betyder, at Thomas Reinhard og andre leverandører til messer har udsigt til, at de store tab, de havde i 2020, blot vil fortsætte i det næste halve år og deres muligheder for at overleve krisen er meget dårlige.

Dermed risikerer danske eksportvirksomheder til sommer og efteråret at stå i en situation, hvor de mangler en stor del af de leverandører, som er helt afgørende for, at de kan markedsføre sig professionelt på udenlandske messer.

SMVdanmark mener derfor, at der klart må være tale om en alvorlig fejl ved udformningen af reglerne og at den må rettes hurtigst muligt ved at omsætning ved tjenesteydelser, leveret til danske eksportvirksomheder i udlandet, bliver godkendt som støtteberettigede på lige fod med omsætning til tjenesteydelser leveret i Danmark.

BRANCHENYT
Læs også