Serier

Den langsomme genåbning er ved at kvæle erhvervslivet

Forleden kunne dele af detailhandlen endelig lukke dørene op igen. Det var en længe ventet dag, men de langsomme genåbningsplaner er kvælende for virksomhederne.

Corona rammer verden

Det er glædeligt, at store dele af detailhandlen i mandags kunne åbne op igen, men det er kun et lille skridt i den rigtige retning. Genåbningen gælder blot 18.000 af de i alt 75.000, der er ansat i udvalgsvarebutikker. Mange brancher er fortsat helt lukket ned.

Dansk økonomi har været frosset ned i mere end to måneder, og den nuværende genåbning svarer med andre ord blot til at hæve temperaturen fra -20 til -15 grader. Det redder ikke vores økonomi, for vi står i en situation, hvor virksomhederne er meget presset.

Erhvervslivet forventer ifølge DI en nedgang i omsætningen på hele 14 procent i første kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det svarer til en tabt omsætning på ca. 85 milliarder kroner på landsplan. Det kommer ovenpå i forvejen massive tab under en coronakrise, som foreløbigt har varet et år.

Hjælpepakkerne har været en stor hjælp og har holdt hånden under mange virksomheder og arbejdspladser. De har bidraget til, at vi indtil videre har undgået en stor bølge af konkurser. Men det har ikke været nogen gratis omgang for virksomhederne, hvor de trods lønkompensationsordningen selv har skulle dække omkring en tredjedel af lønudgifterne. Så på trods af hjælpepakkerne har virksomhederne lidt store tab.

En anden årsag til, at virksomhederne har kunnet holde sig oven vande, er, at de var velpolstrede inden krisen. Ifølge Nationalbanken havde virksomhederne 426 mia. kr. i indeståender i bankerne i februar 2020, hvilket er en stigning på ca. 150 mia. kr. i forhold til 2012. Virksomhederne har således kunnet tære på deres reserver og opsparing, men det er opsparing, som bl.a. skulle være gået til investeringer i fremtiden. Krisen vil hermed også kunne trække spor de kommende år i form af et svækket vækstpotentiale.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at smertegrænsen snart er nået, og flere virksomheder inden for rejsebureauer, hoteller, restauranter og ejendomsservice er i risiko for at må afvikle deres virksomhed de kommende måneder. Inden for brancherne rejsebureauer og restauranter svarer over 20 pct. af virksomhederne, at de har nogen eller meget stor risiko for konkurs. Det er en bekymrende høj andel. Vi kan altså risikere, at vi får den bølge af virksomhedskonkurser, som vi hidtil har undgået.

Erhvervslivet har hårdt brug for, at der åbnes mere op. Det skal selvfølgelig ske på en sundhedsforsvarlig måde, men vi må hellere ikke blive for overforsigtige og gå med både livrem og seler.

Vi har brug for en langsigtet køreplan for genåbningen, så virksomhederne har en mere klar fremtid at kigge ind i. Det har de f.eks. i England, hvor vores nuværende problemer med den britiske mutation som bekendt stammer fra. Hvis de kan gøre det i England, kan vi vel også gøre det i Danmark.

Genåbningen går hånd i hånd med vaccineudrulningen. Når de sårbare og de ældre er vaccineret, vil presset lette på sundhedsvæsenet, og derfor håber jeg, at genåbningen snart vil kunne sættes et gear op.

BRANCHENYT
Læs også