Serier

Husk det nu på kampdagen: Diversitet skal drives fra toppen

Din vigtigste opgave som leder er at sætte det rigtige hold og indfri den kollektive intelligens i din organisation. Det gælder uanset, om du sidder for bordenden i en bestyrelse, en direktion eller et team. Dagen i dag er en god anledning til at minde os selv og hinanden om det på tværs af de danske direktionsgange. Diversitet er nøglen.

Corona rammer verden

Det var vist Albert Einstein, som engang sagde, at hvis han havde en time til at løse et problem, ville han bruge 55 minutter på at stille de rigtige spørgsmål, for så gav svaret næsten sig selv.

Det mindset er endnu mere relevant i dag. På tværs af industrier oplever vi i øjeblikket, at forretningsmodeller og markedsvilkår ændrer sig med hastig fart. Covid-19 er bare én faktor, som understreger kravene til vores omstillingsevne. Digitalisering en anden. I foråret 2020 så vi, hvad der svarer til to års digital udvikling på to måneder.

Det er vores ansvar som ledere at geare vores organisationer til at håndtere forandringerne og udnytte de muligheder, som følger med. Det handler først og fremmest om at erkende, at fremtidens problemer ikke lader sig løse med fortidens metoder – og om at tage konsekvensen af det. Når den pointe er særligt relevant i dag på Kvindernes Internationale Kampdag, er det fordi, diversitet er nøglen, hvis vi skal lykkes.

Diversitet handler naturligvis ikke kun om køn. Det handler også om alder, uddannelse, kulturel- og professionel baggrund, og meget andet. Og pointen er i virkeligheden såre simpel; forskellige mennesker bringer forskellige perspektiver til bordet. Stiller forskellige spørgsmål. Har forskellige opmærksomhedspunkter. Det mindsker alt sammen risikoen for blinde vinkler og konformitet – og styrker den organisatoriske træfsikkerhed. Alligevel må vi konstatere, at f.eks. repræsentationen af kvinder på ledelsesgange og i bestyrelser i Danmark halter.

Som ledere skal vi gøre op med vanetænkningen og påtage os det ansvar, der er vores. Det starter med vores blik på talentudvikling og rekruttering – og med en erkendelse af, at vi ikke nødvendigvis skal lede efter det, vi har i dag, eller det vi kender. Det er ikke lige til, men det er min erfaring, at især tre overvejelser er centrale, hvis det skal lykkes:

  1. Hvad skal der til for at lykkes i rollen? Det, der var behov for i går, er formentlig ikke det, der skal til i morgen.
  2. Hvor finder jeg de kompetencer og erfaringer, der er behov for? Måske er det en helt anden industri, du skal lede i.
  3. Hvordan ser teamet ud, f.eks. den øvrige direktion, og hvilke perspektiver mangler vi?

Jeg prøver selv at stille de her spørgsmål, når jeg skal finde nye medarbejdere. Og indrømmet, jeg skal nogle gange holde mig selv fast på det, velvidende at det kan forlænge processen. Business as usual er en kærkommen default. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter diversitet på dagsordenen og taler åbent om de områder, hvor vores kultur eller personlige bias spænder ben, så vi kan holde os selv og hinanden fast på at flytte os. En forfremmelse eller rekruttering ad gangen. Det er nødvendigt. Og ansvaret er givet.

Læs også
Top job