Serier

Derfor er coronakrisen og finanskrisen helt forskellige

Det svarer til at sammenligne æbler og pærer, når flere økonomer sammenligner coronakrisen med finanskrisen. Virker vaccinerne efter planen, er der næppe fare for, at coronakrisen trækker i langdrag som finanskrisen.

Corona rammer verden

Vi har i et år levet med corona og dens afsmitning på dansk økonomi, og gennem dette år har mange økonomer sammenlignet coronakrisen med finanskrisen. Umiddelbart virker det da også oplagt, fordi begge kriser medførte store fald i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen. Men der stopper lighederne altså også. De to kriser er i deres natur nemlig helt forskellige.

Dansk økonomi var ved indgangen til finanskrisen præget af store ubalancer – et arbejdsmarked med rekordstor mangel på arbejdskraft, en boligboble, kraftigt forgældede husholdninger og oppustede finansielle markeder. Omvendt var dansk økonomi før coronaen ramte – trods udfordringer med mangel på arbejdsmarkedet – i langt bedre forfatning uden de samme ubalancer som i 2007 og 2008.

Erfaringer fortæller os, at finansielle kriser er langvarige og forbundet med varige velstandstab – se bare på børskrakket i 1929, som startede den Store Depression og trak spor flere år ind 1930’erne. Efter finanskrisen i 2008 havde dansk økonomi brug for at få håndteret de ubalancer, som opstod op til krisen. Det tager tid, og lempelig finanspolitik kan ikke gøre ret meget for at forkorte denne proces.

Coronakrisen er først og fremmest en sundhedskrise, så når der er styr på smitten, kan den økonomiske aktivitet hurtigt vende tilbage i takt med, at samfundet genåbnes. Det så vi også efter nedlukningen sidste forår, da beskæftigelsen steg med 55.000 fra maj til november 2020.

Lempelig finanspolitik vil også være langt mere effektiv under coronakrisen end under finanskrisen. F.eks. er husholdningerne i dag velpolstrede, og derfor må det forventes, at tiltag såsom udbetaling af feriepenge fortrinsvis går til forbrug fremfor at betale af på gæld, hvilket får genopretningen til at gå hurtigere, når landet genåbnes.

Samtidig har vi jo allerede set, hvordan lønkompensationsordningen har været en succes og reddet tusindvis af arbejdspladser og således holdt hånden under forbruget.

Når coronakrisens eftermæle skal skrives, vil nogle sikkert udråbe den nuværende regering som danmarksmester i økonomisk politik, fordi den lempelige finanspolitik har været langt mere effektiv end under finanskrisen. Men det svarer til at sammenligne æbler og pærer, og man glemmer hvilke udfordringer dansk økonomi havde, da finanskrisen ramte.

Inden for de kommende måneder er store dele af befolkningen vaccineret og samfundet åbnet op igen. Ligesom efter sidste års nedlukning vil genopretningen af økonomien formentligt gå hurtigt, og forhåbentligt kan vi denne gang undgå yderligere nedlukninger på grund af den immunitet, som vaccinerne giver os.

Derfor vil der ikke være brug for, at den lempelige finanspolitik forlænges i flere år, men i stedet at der igen kommer fokus på erhvervslivets vækstpotentiale efter krisen. Den økonomisk-politiske diskussion bør af den grund også allerede nu have fokus på strukturtiltag, som løfter væksten på længere sigt.

BRANCHENYT
Læs også