Debat

Erhvervslivet udelukkes fra topposter i den finansielle sektor

Siden finanskrisen er der vedtaget flere og flere stramninger i fit & proper-reglerne for den finansielle sektor. Nu lægges der igen op til stramninger. Problemet er, at det efterhånden er umuligt at finde kandidater, der lever op til kravene, og ikke mindst fra andre dele af erhvervslivet.

Den finansielle sektor spiller en vigtig samfundsrolle. Det giver derfor mening, at der skal være et særligt øje for, hvem der kan sidde for roret i bestyrelseslokalet. Men man må samtidig se på det fulde billede af stramninger for mulige kandidater, der er foretaget, inden der indføres nye.

Fit & Proper-reglerne forudsætter, at potentielle topledere skal have en lang erfaring fra banksektoren. Det er et fundamentalt og stort problem, at topledelserne i de finansielle virksomheder på den måde ikke kan få adgang til talenter fra det øvrige danske erhvervsliv.

I Dansk Erhverv ærgrer vi os over, at den danske finansielle sektor på den måde tvinges til at lukke sig om sig selv i jagten på erfarne jomfruer fra sektoren selv.

I Dansk Erhverv ser vi problemerne udfolde sig i praksis, når personer med teknologiske kompetencer eller personer med erfaring indenfor grøn omstilling ikke kan tænkes ind på en plads i bankbestyrelserne. Det samme gælder, når det kommer til kandidater med et stærkt ledelses- og forretningsmæssigt udsyn.

Vi tror, at den finansielle sektor har brug for disse kompetencer. I virkeligheden er det nok netop disse kompetencer, der er brug for i en banksektor i en hurtigt udviklende digital virkelighed. Også selv, hvis kandidaten ikke har 40 års erfaring fra bankverdenen.

Udover Fit & Proper-reglerne er der også indført et loft over antallet af bestyrelsesposter. Det går ud over fleksibiliteten og det værdifulde samarbejde, som opstår, når et bestyrelsesmedlem fra den etablerede finansielle sektor har erfaring fra bestyrelsesarbejdet i f.eks. unoterede vækstvirksomheder og i venturefonde.

Loftet over antallet af bestyrelsesposter for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder er i praksis en stopklods for, at bestyrelsesmedlemmer kan være med til at overføre synspunkter fra nyskabende vækstvirksomheder til den etablerede finansielle sektor. Igen er konsekvensen, at den finansielle sektor tvinges til at lukke om sig selv.

I Dansk Erhverv har vi nedsat en arbejdsgruppe for finansiel regulering og FinTech med det simple formål netop at skabe samarbejde mellem den etablerede finansielle sektor, FinTech-virksomheder og andre iværksættere i tilknytning til den finansielle sektor. Målet er netop at nedbryde siloer. Vi opfordrer derfor til, at der tænkes mere ud af osteklokken i forhold til topledelsen i den finansielle sektor.

Læs også
Top job