Debat

Foråret er på vej: Sådan får du dine sparepenge til blomstre

Vi befinder os i en ny konjunkturfase med et tidligt opsving, som adskiller sig væsentligt fra de seneste fem års ørkenvandring. Derfor et det på tide at forårstjekke opsparingen.

36 mia. indefrosne feriekroner forventer regeringen, at vi danskere vil hæve i den kommende tid. Det er lidt mere end det dobbelte af, hvad der blev brugt alene på pakkerejser i 2019. Og feriepengene lander ikke på et tørt sted, for opsparingen hober sig op - ikke kun her i Danmark, men over hele kloden. Så selvom en del af pengene vil gå til forbrug, vil mange i første omgang blive sat ind på opsparingen.

Hører man til dem, der har renoveret huset, udskiftet møblerne og lagt rejseplanerne til side, er investering i aktier et rigtig godt alternativ til bankkontoen og negative renter. Er man nybegynder, er det en oplagt mulighed for at komme i gang, og har man allerede kastet sig ud i investeringer, får man nu en kærkommen lejlighed til at give porteføljen et forårstjek. Mange investorer vil de seneste måneder også have fået udbyttebetalinger ind på kontoen, og de penge bør man få sendt ud at arbejde igen.

Forårstjekket er i lyset af det corona-år, vi nu har været igennem, stærkt tiltrængt. For vi befinder os i en ny konjunkturfase, tidligt opsving, som adskiller sig væsentligt fra de seneste fem års ørkenvandring i et metaltræt langtrukket opsving. Det er derfor en oplagt anledning til at tjekke, om man har den rette risikoprofil i sine investeringer – og med risikoprofil mener jeg: Fordelingen mellem aktier og obligationer.

Det er blevet dyrt at satse på sikkerhed

Det lave renteniveau har gennem det seneste årti fået flere og flere investorer til at tage lidt mere risiko ved at øge aktieandelen på bekostning af obligationsandelen. Det har set i bakspejlet har været en god ide, og det vil det nok også være, når vi kigger frem. For med coronakrisen har vi fået stadfæstet to vigtige forhold, man som investor skal forholde sig til:

  1. Statsobligationer, særligt de europæiske, har ikke har meget at byde på mere, hverken afkastmæssigt eller som beskyttelse i porteføljen, når vi får en rusketur som for et års tid siden.
  2. Opsvinget går hånd i hånd med stigende renter og måske en lidt højere inflation.

Alt taler med andre ord for, at det er nu, man skal minimere obligationsandelen i sin portefølje.

Kort sagt betaler man i dag man en forholdsvis høj pris for beskyttelse og sikkerhed, og dén pris vil formentlig ikke blive mindre, hvis det går som mange centralbanker kalkulerer med, og vi er på vej ind en periode med lidt højere inflation. I det tilfælde er statsobligationer det absolut ringeste at investere i målt på afkast, mens reale aktiver som ejendomme og råvarer skiller sig særligt positivt ud.

Alt taler med andre ord for, at det er nu, man skal minimere obligationsandelen i sin portefølje. Samtidig skal gøre op med sig selv, om man tror på, at inflationen kommer. For gør man det, bør man kigge sig omkring efter aktiver, der beskytter mod inflation. Det skal naturligvis gøres med respekt for ens tidshorisont, formueforhold og mål med investeringerne, men det ændrer ikke på, at det positive afkast skal genereres et andet sted end i statsobligationer.

Gode muligheder på den anden side af grænsen

Kigger vi på den lidt kortere bane, bør forårstjekket også indeholde en gennemgang af sektor- og dermed landefordelingen i aktieporteføljen. Helt afhængig af, hvor vi befinder os i konjunkturforløbet, er der nemlig sektorer, der klarer sig relativt bedre end andre. Det tidlige opsving, vi befinder os i, tilsiger, at man bør have en cyklisk overvægt, dvs. i sektorer, der er vækstfølsomme og nyder godt af et accelererende opsving.

Få derfor kigget porteføljen igennem og sikret dig, at du har eksponering til cykliske sektorer såsom industri, cyklisk forbrug, finans, råvarer og energi, eller lande/regioner hvis aktiemarked har et cyklisk tilt. Som eksempel herpå kan nævnes det industritunge tyske og svenske aktiemarked, mens det danske aktiemarked generelt set er mere defensivt af natur pga. især den store blok, der udgøres af medicinalsektoren.

Læs også
Top job