Debat

Eftertænksomme politikere kan være en fordel for aktierne

På længere sigt kan europæiske aktier få stor gavn af de europæiske politikeres eftertænksomhed.

Regeringer verden over har brugt ubegribelige summer på at støtte økonomien under pandemien, og især den amerikanske regering har været flittig. I Europa har vi været mere påholdende. Er det godt eller skidt?

Jeg læste forleden – i Finans – at der er økonomer, som mener, at det er skidt. Ifølge dem vil europæiske aktier ikke få fuld glæde af det forventede økonomiske opsving, blandt andet på grund af den europæiske finanspolitik.

Forskellen til USA er da også enorm: IMF har opgjort, at Danmark har lanceret hjælpepakker og andre finanspolitiske lempelser svarende til 5,1 procent af bruttonationalproduktet, hvortil kommer nogle midlertidige likviditetsforanstaltninger – den udskudte momsbetaling og lignende. Men i USA er støtten fem gange så høj i forhold til bruttonationalproduktet.

Og nu er forventningen så, at den enorme pengeudpumpning vil gavne amerikansk økonomi, og amerikanske aktier får en fordel også på længere sigt. Det hævdes, at vi så samme mønster efter finanskrisen, hvor USA lempede finans- og pengepolitikken meget voldsommere end Europa.

Nu er der sjældent kun én grund til, at et aktiemarked udvikler sig, som det gør. Nok har amerikanske aktier givet europæiske aktier afkastbaghjul gennem 10’erne, men en stor del af forklaringen findes i, at amerikanske aktier bare er blevet budt op i kurs – og ikke kun at selskaberne har haft større overskud.

Og så er der store forskelle i de børsnoterede virksomheders fordeling på brancher, viser en opgørelse, Financial Times bragte sidste sommer: I USA er mere end hver fjerde aktiedollar investeret i teknologivirksomheder, og i Europa fylder teknologi under 10 procent. Den slags ses i kursudviklingen i de to regioner, da teknologiaktierne er braget derudaf.

Jeg tænker, at gigantiske pengeudpumpninger også kan ende med at gøre mere skade end gavn. Erhvervsvirksomheder vil selvfølgelig gerne undgå lavkonjunkturer, men de er endnu mindre interesserede i svingende og uforudsigelige rammebetingelser. Voldsom lempelse af finanspolitikken det ene år, efterfulgt af stramninger det næste, er ikke noget godt grundlag at drive forretning på: Det bliver simpelthen for svært at forudsige forbrugernes reaktioner. Hellere forudsigelig statslig stabilitet end uforudsigelig og pludselig veksling mellem gavmildhed og sparsommelighed.

Naturligvis er der stemmer i store politiske beslutninger og hjælpepakker. Vi forventer, at vores politikere er handlekraftige. Men pakkerne giver ikke nødvendigvis ekstra profit i landenes selskaber med tilhørende højere aktieafkast i det lange løb. Så enkelt er det ikke.

Jeg har selv været iværksætter i mange år, og mit håb er, at Europas politikere bliver ved med at tage det roligt: Stabilitet og frihed til at drive forretning – det gavner os alle i sidste ende. Hvad angår aktieafkast i USA og Europa, vil jeg ikke ændre mine aktieinvesteringer løbende ud fra landes finanspolitik – bankerne tjener på det men ikke os investorer.

Læs også