Serier

Gør sommeren langtidsholdbar for virksomhederne

Luk turisterne ind i landet, så vi kan få gang i turismen og vores oplevelsesvirksomheder i en fart.

Corona rammer verden

Sommeren nærmer sig, og med den får vi forhåbentlig meget mere gang i turismen og i vores oplevelsesvirksomheder, der det seneste år har lidt hårdt. Men sommeren og tiden efter 30. juni kan alligevel vise sig at blive grum for mange virksomheder, hvis anbefalingerne fra den økonomiske ekspertgruppe bliver til virkelighed og de økonomiske kompensationsordninger stopper.

Samtidig flyder der som en gift i sommerlandet en forestilling om, at erhvervslivet med kompensation nu står i gæld til staten. Intet kunne være mindre sandt.

Den økonomiske ekspertgruppe har anbefalet at udfase de generelle kompensationsordninger fra den 30. juni. Der kan være god ræson i at udfase ordninger, der ikke bliver brugt, og forhåbentlig er mange virksomheder igen tilbage på sporet, når vi rammer juli. Men det er alligevel ganske uforståeligt, at man så firkantet vælger at udfase de generelle ordninger, når der stadig vil være betydelige følgevirkninger af de mange restriktioner.

Den skarpe deadline står samtidig i skærende kontrast til de restriktioner, som der ikke er en klar plan for at løfte. Arealkrav, kortere åbningstider og ikke mindst krav om coronapas er på en gang både omkostningstunge og omsætningsminimerende for mange virksomheder.

Summer vi det op, tabte virksomheder ifølge DA 75 mia. kr. i 2020 og har udsigt til at tabe yderligere 55 mia. kr. i år. Der er derfor ikke behov for bastant udfasning, men tilpasning, så ordningerne fortsat giver mening for de virksomheder, der stadig mærker de økonomiske senfølger af nedlukning og restriktioner. Eksempelvis vil kravet om 50 pct. reduktion i omsætningen være alt for højt for mange virksomheder og i særdeleshed inden for turisme- og oplevelseserhvervet.

Kompensationsordningerne har bidraget til, at virksomhederne har kunnet holde hånden under tusindvis af arbejdspladser. Men det betyder absolut ikke at man efterfølgende skal sende en skatteberegning til virksomhederne. Virksomhederne har påtaget sig et kæmpe ansvar ved at have medarbejdere på lønkompensation, og det har kostet dem dyrt.

Det er derfor helt urimeligt, hvis den opfattelse breder sig, at danske virksomheder nu står i gæld til samfundet efter krisen. Tværtimod har det samfundsøkonomisk været en god investering at tilbyde kompensation, så virksomheder og ikke mindst deres ansatte har kunne holde skindet på næsen. Men der har netop ikke været tale om fuld kompensation, og for mange virksomheder har det stadig været et tab at have medarbejdere på lønkompensation, der samlet løber op i 8 mia. kr.

I stedet for at kaste virksomheder under bussen, må vi sørge for at gøre sommeren langtidsholdbar for dem. Og løsningen ligger lige for i forhold til turisme- og oplevelseserhvervene. For allernemmest ville det være, hvis vi får åbnet grænserne igen så feriehusgæster, glade hotelgæster og ikke mindst indenrigs-turismen kommer i gang igen.

Læs også