Serier

Corona kan blive stopklods for dansk produktivitet

I en ny rapport advarer vismændene om, at coronakrisen kan få varig negativ effekt på produktiviteten. Derfor er der behov for politisk fokus på virksomhedernes vækstvilkår.

Corona rammer verden

Der tales meget om coronakrisens langsigtede effekter på økonomien. Spørgsmålet er, om der ligger en regning, som skal samles op senere? Især debatten om den offentlige gæld har fyldt meget.

Indtil videre viser gældstallene dog, at de offentlige finanser er sluppet hæderligt igennem krisen. Samtidig synes arbejdsmarkedet – i kraft af blandt andet lønkompensationsordningen – også at have klaret sig nogenlunde igennem krisen.

Den virkelige regning for coronakrisen ligger formentlig et andet sted. I vismændenes årlige produktivitetsrapport advares der om, at coronakrisen kan have økonomiske senfølger på produktiviteten. Det er godt, at vismændene sætter fokus på dette emne.

Vismændene peger på, at lukning af skoler og uddannelsesinstitutioner samt den omfattende anvendelse af fjernundervisning det seneste år medfører en risiko for et læringstab blandt nogle grupper af elever. Det kan få langvarige negative konsekvenser for produktiviteten.

Coronakrisen kan også lægge en dæmper på investeringslysten, hvilket kan svække produktivitetsudviklingen på længere sigt. Vismændene ser dog ingen tegn på lavere investeringsniveau indtil videre. Men jeg synes, at denne konklusion er lidt for tidligt at drage, når vi ved, hvor mange virksomheder, der kører på pumperne og tærer på deres reserver – penge der ellers vil kunne gå til investering. Så selvfølgelig vil det trække negative spor på væksten de kommende år.

Vismændene nævner, at der kan være en risiko for, at coronakrisen kan betyde en afglobalisering, hvor landene lukker om sig selv, samhandlen begrænses og hvor der er mindre mobilitet af arbejdskraft på tværs af landegrænser. Da vi er en nation, der lever af at handle med andre, vil en svækkelse af den internationale arbejdsdeling utvivlsomt også dæmpe vækst og velstand herhjemme.

I lyset af risikoen for en svækkelse af produktivitetsudviklingen bør den økonomiske politik ikke kun have fokus på genopretningen efter krisen, men også på tiltag, som kan løfte produktiviteten og dansk økonomis vækstmuligheder på den lange bane.

Derfor ærgrer det mig, at vismændene fuldstændigt glemmer den offentlige sektor, da potentialet for at hæve produktiviteten i den offentlige sektor gennem f.eks. øget konkurrenceudsættelse er stort. Samtidig vil regeringens varslede velfærdslov trække i den forkerte retning, da den svækker incitamentet for kommuner og regioner til at effektivisere.

Danmark har desuden en af de største offentlige sektor i verden, som gennem det seneste år er vokset med yderligere 10.000 beskæftigede. Det er vigtigt for samfundsøkonomien, at den offentlige sektor er så effektiv som muligt, så der frigives ressourcer til, at den private sektor kan vokse. Det kræver, at der også kommer fokus på at forbedre produktiviteten i den offentlige sektor.

BRANCHENYT
Læs også