Debat

Erhvervsstøtte gør virksomhederne til klienter

Erhvervsstøtten er mere en hæmsko end en hjælpende hånd.

Det er en stolt dansk tradition at klientgøre borgere på alle mulige måder. Ved at udbyde den ene støtteordning efter den anden gør staten borgerne afhængige af støtte og indblanding selv på områder, hvor det måske ikke var nødvendigt til en start.

På den måde bliver staten uundværlig næsten i alle facetter af en borgers liv. Men turen er også kommet til virksomhederne, hvor klientgørelsen har sneget sig ind i de sidste år.

Institutioner som stater lever ligesom organismer kun for én ting: At overleve og blive større.

Men hvad gør man, når borgerne er helt klientgjorte, og man ikke kan vokse mere uden modstand, fordi støtten bliver for åbenlyst fjollet? Jo, man finder et nyt område, og her er virksomhederne helt oplagte. For hvad hvis man kunne gøre alle virksomheder afhængige af staten? Hvad hvis en virksomheds overlevelse afhang af, om man var god til at søge støtte og være en del af systemet?

Hvis det lykkes, er klientgørelsen fuldendt, og som en bonus er virksomheder de perfekte ofre. De er nemlig altid sultne efter al den hjælp, de kan få for at få en lille fordel i et konkurrencepræget marked. De vil aldrig sige nej til støtte.

Erhvervsstøtten, der i Danmark er vokset til 35 milliarder kroner om året, er et synligt bevis på, at det netop er den retning, vi er ved at tage.

De 35 milliarder er blevet et markedsvilkår, der for alle virksomheder er et konkurrenceparameter, som ikke kan ignoreres, selv hvis man vil. For søger man ikke selv støtte, så gør konkurrenten det, og så er man hurtigt sat af. At støtten på længere sigt er en dårlig forretning, da man mister fokus på kerneforretningen, ser man ikke, når der skal leveres resultater på den korte bane.

Kigger man på erhvervsstøtten med samfundsbrillerne på, bliver billedet endnu værre. For med flere og flere ansøgere på støtteordninger og dermed mindre “succesrate” går uforholdsvis mange ressourcer til at skrive ansøgninger i virksomhederne og til at læse, behandle og administrere de samme ansøgninger i staten.

Faktisk ville støtteordningerne end ikke være pengene værd for samfundet, selv hvis de var finansieret af en hemmelig donor.

Selv møder jeg næsten dagligt erhvervsstøtte som en udfordring. Kunder, partnere og leverandører forsøger at passe projekter ind i støtteordninger, og før man ved af det, bruger man mere tid på støtte end på sit produkt. Forretningen bliver tilpasset staten og ikke markedet og kunderne. Jeg kan ind imellem godt blive i tvivl om, hvorvidt jeg måske er offentligt ansat.

Sådan er det at være klient i staten.

BRANCHENYT
Læs også