Serier

Ledelse af hybride teams stiller nye krav for at undgå kulturelle fodfejl

Covid-19 har vist, at selv globale virksomheder kan fungere, selvom teamet ikke sidder på kontoret. Det er blevet nemmere at dele viden og samarbejde digitalt, men rent ledelsesmæssigt er det sværere, når man ikke mødes uformelt. Det øger risikoen for kulturelle fodfejl.

Corona rammer verden
Foto: PR/PROSA Michael Hjalsted, ansvarlig for det europæiske marked, Trintech

Jeg har været en del af globale virksomheder i mere end 20 år og haft internationalt ledelsesansvar. Derfor er ledelse af hybride teams ikke nyt for mig.

Der er en vigtig læring, jeg har gjort mig over årene, og som jeg kan se, har gjort hele forskellen for at lykkes med at lede fra distancen. Når jeg rejser ud i verden for at besøge mine kolleger og medarbejdere, så underspiller jeg min rolle.

Som leder skal man ikke møde sit team, som om man er en verdensmand m/k, der ved alt. Lederens vigtigste rolle er at udvise en høj grad af ydmyghed og en lyst til at forstå kulturen og den enkelte medarbejders situation.

Jeg har altid prioriteret at møde alle mine medarbejdere fysisk, fordi det skaber en – i min optik - bedre relation og intuitiv forståelse for medarbejderen. Og det gør det nemmere at lede fra distancen resten af tiden.

Mange af de internationale virksomheder, jeg samarbejder med, oplever, at der er et paradigmeskifte på vej. De forventer kortere ansættelser, projektansættelser og teams dedikeret til innovative projekter - ofte på tværs af landegrænser.

Det vil skabe helt nye forudsætninger inden for ledelse af globale teams, og det kræver, at lederen går til rollen på en ny måde, hvilket understøttes af en undersøgelse fra Best Place to Work 2021, hvor kun 30 pct. af medarbejderne i undersøgelsen ønsker at gå tilbage til tiden før covid-19.

Fremtidens virksomhed bliver opbygget med en digitaliseret kultur, men ligegyldigt hvor veldrevet virksomheden er, så vil det menneskelige lag aldrig forsvinde.

Digitalisering af virksomhedens processer har ofte været målrettet lagerstyring og produktion. Hvorimod vi inden for virksomhedens supportfunktioner har set en lavere implementering af digitale løsninger. Derfor er det ofte få personer, der sidder med stor viden og bliver centrale for udførelsen af vigtige opgaver.

Det har overrasket mig, at digitaliseringen har haltet bagud indenfor de helt centrale supportfunktioner som finansafdelingen.

Krav om den nyeste teknologi, fleksibilitet og digitalt samarbejde er det, der bliver lagt vægt på, når der skal vælges job, og hele 86 pct. svarer i en undersøgelse foretaget af YouGov, at de gerne vil beholde deres fleksibilitet efter covid-19.

Kombinationen af erfaring, ny teknologi og nye ideer er fantastisk og skaber det bedste fundament for at opnå gode resultater i fællesskab, og hele 83 pct. af medarbejderne i et studie foretaget af PwC i januar 2021 angiver, at ’remote work’ har været en succes for deres virksomhed.

I et globalt perspektiv kan digitalisering afhjælpe, at viden ligger hos få centrale personer i virksomheden, hvilket er alt for risikabelt for vidensdeling og den innovative proces.

Vinderen af fremtidens talenter

De virksomheder, der kommer til at vinde fremtidens talenter, er dem, der er i stand til at udnytte de digitale muligheder kombineret med at støtte medarbejderens personlige udvikling. Lederens primære opgave er at gøre vejen til succes for medarbejderen så enkel som mulig.

Lederen skal derfor fokusere på at fremme jobrelevante færdigheder, som kan udvikle medarbejderen til at udføre arbejdsopgaverne mere effektivt kombineret med stærkt fokus på innovation (Gartner 2021). Det kræver, at lederen er mere coach og inspirator, og derfor er det mere gulerod end stokke-metoden, som karakteriserer fremtidens succesfulde ledere af hybride teams.

5 gode råd til at lede hybride teams:

  1. Prioritér tid til at lære kulturen og medarbejderen at kende
  2. Udnyt mulighederne for at samarbejde digitalt
  3. Undgå manuelle processer, hvor viden ligger hos få, kritiske nøglepersoner
  4. Vær ydmyg som leder
  5. Gør vejen til succes for medarbejderen så enkel som mulig
Læs også