Debat

Ambitionsniveauet skuffer i regeringens plan for cirkulær økonomi

Læst med selv de mest positive briller er det svært at få øje på køreplanen til et erhvervseventyr i regeringens plan.

Regeringens aktuelle handlingsplan for cirkulær økonomi blev ikke den plan, vi havde håbet på. Det er, som om regeringen ikke ser det fulde potentiale i en cirkulær omstilling. En omstilling, der ellers vil være god for både klima, miljø og natur, men også en mulighed for at skabe danske arbejdspladser og eksport.

Når vi havde høje forventninger til handlingsplanen, skyldtes det bl.a., at der i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (fra juni 2020), står, at cirkulær økonomi skal være Danmarks næste store grønne erhvervseventyr. Derfor havde vi set frem til, at den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi ville være langt mere handlingsanvisende og pege på, hvordan vi indfrier ambitionen. Men læst med selv de mest positive briller, er det svært at få øje på køreplanen til et erhvervseventyr.

Vi kan ikke både have ambitioner om, at cirkulær økonomi skal være Danmarks næste store grønne erhvervseventyr og samtidig læne os tilbage og afvente, at målsætninger og initiativer kommer fra EU. Ser man på de elementer, der skal reducere affaldsmængderne i Danmark, er regeringens nye handlingsplan for cirkulær økonomi i grove træk en gentagelse af initiativer fra tidligere planer og strategier på området, krydret med minimumsimplementering af EU-regulering.

Derfor må vi konstatere, at når det kommer til en omstilling af vores produktion og forbrug, gør vi i Danmark det, EU siger, vi skal, og ikke ret meget mere. På den måde bliver Danmark ikke et udviklingslaboratorium for fremtidens cirkulære løsninger. Man kommer ikke først ved at lægge sig midt i feltet.

Det er ærgerligt, da der både er store klima- og miljøgevinster at hente ved en ambitiøs cirkulær omstilling og samtidig gode muligheder for at skabe grønne, danske arbejdspladser. Analyser fra Ellen MacArthur Foundation viser, at 45 pct. af de globale drivhusgasudledninger stammer fra vores brug af materialer. De udledninger bliver adresseret ved et opgør med brug-og-smid-væk kulturen, og her er cirkulær økonomi et oplagt værktøj.

En sammenhængende plan skal sikre, at visionen indfries

Hvis Danmark skal blive et udviklingslaboratorium for cirkulær økonomi og opnå de positive effekter for klima og miljø såvel som danske arbejdspladser, er det vigtigt at have en sammenhængende plan, som sikrer, at målsætningerne nås. En sådan plan skal som minimum indeholde:

  1. kvantitative målsætninger for affaldsreduktion og en indsats, der for alvor reducerer affaldsmængderne i Danmark – f.eks. gennem indsatser der øger genbrug og reparation.
  2. indsatser der sikrer et strukturelt opgør med brug-og-smid-væk kulturen, så alle produkter designes til cirkularitet – dvs. lang holdbarhed, egnet til genbrug og genanvendelse.
  3. incitamenter og puljer til at kickstarte udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller, hvor produkter udnyttes smart gennem deling og køb af services frem for produkter.
  4. indsatser i forhold til at kunne opnå mere og ikke mindst bedre genanvendelse.
  5. indsatser der sikrer, at vi som samfund har de nødvendige kompetencer hos såvel faglærte som akademikere til den cirkulære omstilling.

Alt sammen indsatser, som en række aktører har foreslået regeringen i de over 70 lange høringssvar, der er blevet indsendt, da regeringens plan for cirkulær økonomi var i høring. Vi kan desværre konstatere, at de mange høringssvar stort set ingen effekt har haft.

Netop på grund af den store interesse for høringsudkastet er det rigtig ærgerligt, at ministeriet har valgt en timing for offentliggørelse af slutproduktet, som ikke levner mulighed for samme opmærksomhed. Her er starten på feriemåneden juli ikke ligefrem et optimalt tidspunkt i forhold til at skabe det fokus, vi mener, planen burde have.

Det er nemlig en vigtig plan, som afstikker kursen for forebyggelse og håndtering af affald de næste mange år. Men hvis handlingsplanen skal inspirere til handling, er den nødt til i højere grad at sætte retning og rammer for indsatsen fremadrettet, så de mange aktører, der skal i spil, ved, hvad de skal investere, planlægge og agere efter.

Handlingsplanen beskriver meget fint mange af de udfordringer, vi står overfor, men rigtig fint bliver det først, når den også tager initiativ til at løse dem.

Læs også
Top job