Serier

Kære politikere: Slip vanetænkningen på vejen til fremtiden

Coronakrisen har kostet Danmark dyrt. Men med en bred indsats er der gode muligheder for at få os tilbage på vækstsporet. Det vil dog kræve betydeligt større politisk vilje end hidtil og måske lidt ny inspiration, hvis missionen skal lykkes.

Corona rammer verden

Coronakrisen har kostet os alle sammen dyrt. Unge har været afskåret fra skole, venner og idræt. Mange familier er blevet ramt af sygdommen eller har mærket de arbejdsmæssige, psykiske og økonomiske konsekvenser af nedlukninger. Men krisen har også kostet, fordi Danmark helt generelt er blevet fattigere.

Derfor er det også helt naturligt, at regeringens strategi det seneste år har været en kombination af skadesforebyggelse og overlevelseskamp – ikke mindst når det gælder erhvervslivet.

Men i takt med, at vi gradvist bevæger os ud af coronakrisens skygge, er der brug for atter at tænde det lange vækstlys. Som statsministeren sagde under sin tale til afslutningsdebatten: Vi skal være klar til at gribe fremtiden og give vores virksomheder muligheder for at finde nye forretningsmodeller. Vi er helt enige.

Opgaven er derfor at skabe velstand igen. Ikke bare her og nu, men også velstand og velfærd for fremtidige generationer.

For det kan lade sig gøre at genstarte den positive udvikling i coronaens kølvand. Det kræver bare, at man fra politisk side er klar til at tænke både bredt og langsigtet, hvis vi skal sikre Danmarks økonomi i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed de nødvendige stabile langsigtede rammebetingelser for fremgang.

Og der er brug for en aktiv indsats. For nylig viste regeringens egne tal således, at det er blevet både dyrere og mere administrativt tungt at drive virksomhed i Danmark – stik mod de politiske ambitioner.

Derfor har Tekniq Arbejdsgiverne sammensat vækstudspillet ”Vejen til fremtiden er grøn og digital”, der indeholder 10 konkrete forslag, som vil være med til at skabe både vækst, velfærd og fortsat effektiv grøn omstilling.

Forslagene er:

  • Uddan grønt og digitalt
  • Øg bevægeligheden for kvalificeret arbejdskraft
  • Hæv topskattegrænsen
  • Invester i den grønne fremtid
  • Skab vækst via grøn infrastruktur
  • Slip data fri
  • Gør erhvervslivets hverdag lettere
  • Sænk selskabsskatten
  • Bliv en del af den fælles klimakamp
  • Sæt turbo på den grønne varme

Der er store gevinster at hente. Samlet set vil disse bud på nye vækstinitiativer således øge arbejdsudbuddet med godt 5.000 personer og Danmarks BNP med 7,25 mia. kroner frem mod 2030.

Initiativerne er forbundet. Eksempelvis medfører en styrkelse af den grønne omstilling et større behov for kvalificeret arbejdskraft, som hæver behovet for at øge arbejdskraftens bevægelighed på tværs af de europæiske landegrænser. Derfor bør regeringen også sidestille arbejdstagere fra EU’s officielle kandidatlande med arbejdstagere fra de gamle EU-lande.

Skal vi have det optimale udbytte af arbejdskraften kræver det dog, at virksomhederne også kan få “fred” til den daglige drift, uden at man skal bruge unødvendigt megen tid og ressourcer på administrative byrder.

Derfor kære politikere: Tænk nu ud af boksen, når vi skal genstarte væksten med erhvervslivet som drivkraft og skabe et både grønnere og rigere samfund – vi er i hvert fald klar med idéerne og vækstpotentialet, hvis I er klar til at sikre rammerne, der kan forløse det.

Læs også