Serier

Signalforvirring på de finansielle markeder

De lave renter er udtryk for et obligationsmarked ude af trit med virkeligheden.

Corona rammer verden

I de seneste uger har vi været vidner til en vigtig udvikling på de finansielle markeder: De lange obligationsrenter er begyndt at falde igen. Mærkbart. Det er sket selvom vi oplever meget høj økonomisk ‘genåbnings-vækst’, og selvom inflationsraterne i mange lande er på det højeste i årtier.

Når renterne falder, er det et muligt signal om svigtende økonomisk vækst forude.

Det bizarre er, at signalerne fra andre dele af de finansielle markeder er mere positive. Det globale aktiemarked i form af MSCI All Countries World er steget betydeligt og ligger tæt på årets højdepunkt.

Det er rigtigt, at de mere rentefølsomme dele af aktiemarkederne klarer sig bedre. Vækstaktier, herunder mange IT-selskaber, har oplevet kursstigninger. Kurserne på valueaktier har derimod været stagnerende. Men den samlede tendens er positiv. Det samme gælder de globale råvaremarkeder.

Vores opfattelse er, at det seneste rentefald er udtryk for et obligationsmarked helt ude af trit med virkeligheden

Hvad skal vi tro på her? Det ildevarslende signal fra statsobligationsmarkedet? Eller vækstoptimismen fra aktier og råvarer?

Vi tror på det sidste. Medicinalindustriens vacciner har inddæmmet den første Covid-19 bølge, og vil blive bedre og bedre til at bekæmpe kommende mutationer.

Erfaringen fra finanskrisen har skærpet politikernes forståelse for nødvendigheden af at sætte offensivt ind i den økonomiske politik. De kraftigt stigende priser på boliger og finansielle aktiver er med til at skabe en positiv forbrugs- og investeringsspiral i den private sektor. Det har allerede nu skabt efterspørgsel i en grad, så mange virksomheders lagre er meget lave, og det vil i sig selv kræve øget produktion.

Vores opfattelse er, at det seneste rentefald er udtryk for et obligationsmarked helt ude af trit med virkeligheden. Det er ikke noget nyt. Markedet har længe været skævvredet af nulrentepolitik og massive opkøb fra centralbankerne.

Det ændrer dog ikke ved risikoen for, at obligationsmarkedet snart vågner op til nye realiteter: økonomisk fremgang med højere inflation end før pandemien; centralbanker, der begynder at udfase obligationsopkøbene og lægger an til renteforhøjelser; private investorer, der erkender, at køb af statsobligationer med et garanteret negativt langsigtet afkast er en dårlig forretning.

Vær således forberedt på at obligationsrenterne begynder at stige igen. Og at aktiemarkederne bevarer vækstoptimismen og sætter nye rekorder.

Læs også
Top job