Debat

Bæredygtighed skal ud af topledelsen og ned i gulvhøjde

Bæredygtighed er i høj grad blevet et fokusområde for de fleste direktioner og ledergrupper landet over. Nu bliver det afgørende fokus at få agendaen videre fra topledelsen og ind i organisationen.

Vi mennesker har det ikke har så nemt med forandringer. Faktisk vil vi helst gøre, som vi plejer – også på vores arbejdsplads. Det ændrer sig ikke, bare fordi det handler om bæredygtighed.

Det er en skrøne, at alle medarbejdere klapper i hænderne, når ledelsen kommer med nye bæredygtighedsinitiativer. Ofte mødes man med modstand, og det er netop her, at langt de fleste virksomheder kæmper den store kamp.

Jeg har talt med mange direktører gennem snart 80 episoder af podcasten Bæredygtig Business, og i research til min bog ’Bæredygtig Business – for bundlinje og en bedre verden’ fortæller nøglepersoner i ledelseslagene, at det netop er på de indre linjer at skoen trykker. Og det kan man godt forstå.

Det er jo medarbejderne, der skal udføre arbejdet – og hvis de ikke har bidraget med deres viden i processen, kan bæredygtighedsindsatsen virke fjollet, besværlig og måske endda ligegyldig.

Måske ved de ikke hvordan de skal gøre, og så det er nemmere at sige nej.

Ledelsen undervurderer viden

Problemet er imidlertid ikke medarbejderne, men ledelsen, som ofte undervurderer kompleksiteten ved at implementere indsatsen for bæredygtighed.

De tildeler ikke nye ressourcer. De involverer ikke medarbejderne. Og måske mangler ledelsen også selv viden. Her bliver det lederens fornemmeste opgave at overveje disse spørgsmål nøje:

Har medarbejderne evnerne til at løse de bæredygtige målsætninger, som ledelsen pludselig ønsker?

Og får de noget ud af det arbejde eller forventer ledelsen blot, at de arbejder ekstra for at omstille virksomheden til en bæredygtig fremtid, uden at der tilføres ressourcer?

Kompetencerne skal udvikles

Det er alment kendt at, hvis ikke vi har kompetencerne til at gå ind en opgave, giver de fleste op på forhånd.

Medarbejdere skal have kompetenceudviklende kurser til at overtage et nyt ansvarsområde, og det kræver viden om bæredygtighed, for at kunne skelne imellem de mange retninger, som begrebet stikker i.

Her bliver det vigtigt, at virksomheden uddanner deres organisation, så de for det første arbejder med den relevante problemstilling og er på forkant med lovgivningen på området.

Dernæst er det afgørende, at medarbejderne får tilstrækkelige kompetencer, hvis de både skal bruge deres fagspecifikke viden og kombinere den med den nye bæredygtighedsviden.

Det gælder i udviklingsarbejde og indkøb lige såvel som hos sælgerne og HR.

I økonomiafdelingen kunne det for eksempel handle om at forstå, hvilke miljø- og klimaparametre, der er vigtige i din branche, så afdelingen kan indsamle den nødvendige dokumentation for virksomhedens miljøindsats. I Facility Management træffes der masser af beslutninger, som kan optimere virksomhedens klimaprofil, eksempelvis på affaldsområdet.

Uddannelse giver ejerskab

Medarbejdere og ledelse skal have et fælles udgangspunkt, og medarbejderne skal føle, at de bliver inddraget.

Uddannelse er dermed nøglen til øget indtjening for virksomheden, fordi det både øger medarbejdernes og ledelsens kompetence, og gør, at de har redskaberne til at realisere den ofte meget fluffy bæredygtighedsagenda til operationel virkelighed.

Der er ingen vej udenom, vi må erkende, at bæredygtighed ér kompliceret. Det kræver indgående viden at forstå begrebet og dets mange facetter.

Men formår ledere at uddanne sig selv og sine medarbejdere, så de kan oversætte principperne til egen kontekst, vil virksomhederne helt organisk udvikle sig i en bæredygtig retning.

Derfor er det på tide, at vi får bæredygtighed videre fra topledelsen, ind i organisationen og helt ned i gulvhøjde.

Læs også