Serier

Kampen om kontrollen med gig-økonomien er først lige begyndt

Domstol i USA erklærer resultatet af folkeafstemning om gig-økonomien for forfatningsstridig.

Corona rammer verden

Det er i sagens natur ikke nemt at danne sig et præcist overblik over denne gren af det globale erhvervsliv:

Internetbaserede, deltidsarbejdende, selvstændige erhvervsdrivende uden faste arbejdstider, mødetider, arbejdsformer eller lønninger er nødvendigvis en broget cocktail, der ikke lader sig afkode sådan uden videre...

Læs også
Top job