Debat

Klimamål kræver investeringer i et smart elnet

Regnestykket er transparent og konklusion er klar: Klimamål kræver investeringer i et smart elnet. 


Hvis vi skal nå regeringens klimamål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990, skal danskernes forbrug være grønt og elektrisk. Konkret kræver det en fordobling af elforbruget frem mod 2030, viser rapporten fra regeringens Klimapartnerskab for energi og forsyning.

Det forudsætter et topmoderne eldistributionsnet, som kan levere den klimavenlige strøm, forbrugerne efterspørger. Derfor var det godt nyt for den grønne omstilling, at regeringen sammen med et bredt politisk flertal før sommeren indgik en aftale, der tog første skridt mod, at elnetselskaberne kan foretage de nødvendige investeringer.

Disse investeringer har Anders Heide Mortensen ikke helt styr på i sit indlæg på Finans og i Jyllands-Posten i sidste uge, hvor han mistænkeliggør energibranchens intentioner. Der er der ingen grund til.

Det ville han også vide, hvis han havde læst vores analyse ’Elbilerne kommer’, som viser, hvilke krav én mio. elbiler i 2030 stiller til elnettet. Hovedpointerne i analysen er, at elnetselskaberne skal reinvestere ca. 29 mia. kroner blot for at sikre, at den ældste del af elnettet kan levere med samme sikkerhed til det elforbrug, vi har i dag. Det er helt transparent, at der er tale om reinvesteringer. Altså den transparens som Anders Heide Mortensen efterspørger.

Oven i reinvesteringerne skal der udbygges for 3 mia. kroner. At det ”kun” drejer sig om 3 mia. kroner skyldes, at danskerne forventes at lade deres elbil om natten, hvor der er god plads i det eksisterende elnet, der netop skal reinvesteres i, fordi udløbsdatoen på det nærmer sig. Det kaldes smart opladning.

Hvis opladningen sker i stedet sker, når der er trængsel i elnettet, er beløbet større end 3 mia. kroner. Derudover kommer de krav, som elektrificeringen af blandt andet opvarmning og industri samt produktion af vedvarende energi fra sol og vind stiller til elnettet. Så mængden af gravearbejdet og størrelsen på investeringerne afhænger altså af, om vi kan få danskerne til at flytte elforbrug til de tidspunkter, hvor der er bedst plads i elnettet.

Regnestykket er transparent og konklusion er klar: Klimamål kræver investeringer i et smart elnet. Det bliver en kæmpe opgave. Elnetselskaberne har løftet effektivt opgaven i mere end 100 år og er parate til at sikre, at elnettet bliver klar til den fulde elektrificering af samfundet. For kommer vi først bagud med disse meget tunge infrastrukturinvesteringer, spænder vi ben for os selv i den grønne omstilling.

Læs også