Debat

Endnu en tand på skatteskruen

Er der noget Socialdemokratiet altid har været gode til, så er det at opfinde nye skatter og afgifter eller at hæve dem, man allerede har opfundet. I et ellers på mange måder udmærket reformudspil drypper regeringen indtil flere centiliter malurt i bægeret med sit forslag om at hæve aktiebeskatningen fra 42 til 45 pct.

De danskere, der troede, de kunne komme i læ for bankernes gebyrgribbe, som jo har indført negativ rente på deres kontante indeståender, kan nu bare se til, mens regeringen sammen med resten af venstrefløjen lægger op til at hæve beskatningen på det afkast, danskerne og alle landets flittige opsparere får for de aktier, de har købt i stedet for at have kontanter stående på bankkontoen.

De penge, som helt almindelige danske aktieejere investerer, er jo i øvrigt allerede én gang blevet beskattet, nemlig da de blev udbetalt som løn til aktieejeren - og nu skal pengene altså beskattes igen.

På venstrefløjen er der nærmest en ideologisk betinget mistro til aktier og aktieinvestorer.

Ofte tales der om, at indtægter fra aktier er arbejdsfrie indtægter, men det er faktisk ikke korrekt. Det er jo netop danskernes villighed til at investere i aktier - enten privat eller gennem deres pensionsordning - der tilfører penge til virksomhederne, der så kan investere, opfinde nye produkter og ansætte flere medarbejdere. Ja, i det hele taget sørge for at samfundshjulene holdes i gang.

Der er altså ingen grund til at rynke på næsen af indtægter fra aktieinvesteringer.

Det tidligere borgerlige flertal forsøgte – modsat den nuværende socialdemokratiske regering - at få flere danskere til at investere i aktier. Derfor oprettede vi f.eks. aktiesparekontoen, der gjorde det muligt at investere op til 100.000 kr. om året til en afkastbeskatning på kun 17 pct.

Men den socialdemokratiske regering går altså nu i den modsatte retning ved at reducere danskernes lyst til at begive sig ud på aktiemarkedet ved at hæve beskatningen. Allerede i dag er aktieavancebeskatningen i Danmark i øvrigt højere end i vores nabolande og formentlig blandt de højeste i verden.

Regeringen kan næppe komme med et eneste argument for, hvorfor det er en god idé at hæve aktieavancebeskatningen. Der er alene tale om et ideologisk skoleridt; men desværre altså også i forhold til en dagsorden, der rammer ganske almindelige danskere og risikerer at mindske tilstrømningen af risikovillig kapital til virksomhederne.

Og det er faktisk det modsatte, vi har brug for.

Læs også