Debat

Indefrysning af ejendomsbidrag åbner for forvirring

Det kan undre, at Skat skal påtage sig ekstraopgave til trods for flere kommuners frygt for uforholdsmæssigt store administrative omkostninger.

Ifølge Finans 24/9 har Folketingets partier bag den nye boligskattereform lagt til grund, at Skat skal overtage al indefrysning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag. Udgangspunktet var oprindeligt, at Skat kun skulle overtage indefrysning af ejendomsskatterne.

Det kan undre, at Skat skal påtage sig denne ekstraopgave til trods for nogle kommuners frygt for, at de administrative omkostninger i forbindelse med indefrysning vil være uforholdsmæssigt store i forhold til indefrosne beløb. Dels fordi långivning til indefrysning af ejendomsbidrag i kommuner er varieret, dels fordi det rejser spørgsmålet, om det næste skridt er, at Skattestyrelsen skal overtage hele den kommunale opkrævning af ejendomsbidrag.

Nogle kommuner giver lån til indefrysning af alene grundskyld. Andre kommuner giver lån til indfrysning af alle former for ejendomsbidrag ud over grundskyld og andre igen giver lån til visse ejendomsbidrag, men ikke alle.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en fest i Skat, når skatteyderne efter de kommunale myndigheders fastsættelse af ejendomsbidrag for de enkelte skatteår qua forskudsopgørelsen skal give besked om lån til indefrysning eller ej. Faktorernes orden er på dette punkt ikke ligegyldig.

Er der i beslutningen taget højde for, at forskudsopgørelsen dannes inden, at de kommunale budgetter skal være fastlagt 15. oktober i året forud for det kommende skatteår og efterfølgende indenrigsministeriet i hænde senest 15. november? Der bliver nogle forskudsansættelser at rette, medmindre dannelsen af forskud udskydes til efter 15. november?

Problematikken bliver ikke mindre af, at mange ejendomme, især tofamiliehuse har flere ejere. Sammensætningen af ejerskab på den enkelte specifikke ejendom vil tillade nogle ejere at få lån til indefrysning og andre ikke.

Der er ingen tvivl om, at Skat får noget mere at holde styr på. Men hvad sagde kredsen af eksperter, da de blev orienteret? Og hvad er reaktionen fra Kommunernes Landsforening?

Læs også
Top job