Debat

Vi skal ikke lade os begrænse af barselsreglerne

De nye regler om øremærket barsel til fædre er en god nyhed for ligestillingen. Men virksomheder, der har mulighed for at gå skridtet videre, skal ikke lade sig begrænse af lovgivningen.

Snart skal fædre til at tage mere barsel. Det var budskabet, da arbejdsmarkedets parter for et par uger siden blev enige om et fælles oplæg til Beskæftigelsesministeriet om en ny barselsmodel. I oplægget foreslog de at fordele barsels- og forældreorlov lige mellem mor og far, og snart ser det ud til at blive til virkelighed.

Det er en rigtig god nyhed. Øremærket barsel får nemlig fædre til at tage en større del af barselsorloven, viser studier fra vores nordiske nabolande. Et valg, der efterfølgende resulterer i, at fædrene får en større andel i omsorgsarbejdet og en bedre relation til barnet.

Med de nye regler tager man et vigtigt skridt fremad. Men virksomhedsledere, der selv har mulighed for at styrke barselsforholdene, skal endelig ikke lade sig begrænse af de nye regler. For der er behov for ambitiøse virksomheder, der tager skridtet videre, hvis vi skal sikre ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen.

I Kearney tilbyder vi derfor selv ni måneders barsel, samt at genoptagelsen af arbejdet sker med en periode på nedsat tid, hvor man har mulighed for at genfinde rytmen igen - uanset køn.

Flere andre virksomheder tilbyder også barselsvilkår, der strækker sig længere end det lovpligtige, og det er der en god grund til. Udover bidraget til ligestillingen er gode barselsforhold nemlig i stigende grad blevet vigtige i virksomhedernes kamp om at tiltrække og fastholde talenter. Især efter at covid-19 har givet flere danskere tid til at genoverveje forholdet til deres nuværende eller fremtidige arbejdsgiver.

Her kan gode barselsvilkår bidrage til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv, ligesom de kan bidrage til bedre medarbejdere og en stærkere virksomhedskultur. I en undersøgelse foretaget af Oxford University og Syddansk Universitet konkluderede man blandt andet, at gode barselsordninger til de mandlige medarbejdere direkte førte til et bedre arbejdsmiljø.

Ifølge deltagerne i undersøgelsen styrkede barslen både sammenholdet og fællesskabsfølelsen, ligesom mange oplevede en forbedring af deres empati og evner til at arbejde effektivt med et stærkere overblik.

De positive effekter af ordentlige barselsforhold - uanset køn – står altså i kø. Og derfor er det en fejl, hvis du som virksomhedsleder bruger barselslovgivningen som tjekliste for, om du lever op til reglerne.

Hvis virksomheder vil fastholde dygtige medarbejdere, der kan udvikle forretningen og bidrage til en attraktiv kultur, skal de selv gå i front med fleksible og stærke barselsforhold. Det er ikke bare nøglen til at høste frugterne fra ligestillingen på arbejdspladsen, men også et vigtigt redskab til at sikre glade og empatiske medarbejdere.

Læs også