Debat

Finanssektoren er klar til at sætte fart på dansk klimaeksport

Finanssektorens arbejde med den grønne omstilling går over al forventning. Alle rentable grønne projekter kan få finansiering

For knap to år siden nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber – herunder finanssektorens.

En foreløbig status for finanssektorens klimapartnerskab viser, at en række af de anbefalinger, vi kom med i foråret 2020 – både til os selv som branche og til regeringen – er ført ud i livet. Alle rentable grønne projekter kan få finansiering. Senest har sektoren bidraget til den fælles opgave om en grøn genstart af Danmark efter covid-19.

Den perspektivrige erfaring fra klimapartnerskaberne er, at der er stor værdi i offentligt-privat samarbejde - og i at inddrage viden fra erhvervslivet om teknologi, markeder og finansiering, når vi skal løse de udfordringer, som samfundet står over for.

Regeringens Køreplan for et grønt Danmark, der blev præsenteret forleden, er et eksempel på dette. Vi støtter planen og ambitionen. Men klimaopgaven rækker langt udover Danmarks grænser. Dansk grøn teknologi kan være med til at løse klimaudfordringen i hele verden. Men det kræver investeringer – både herhjemme og i udlandet - og vi er som finanssektor klar med pengene til rentable projekter.

Skal vi eksportere til resten af verden, er det utroligt vigtig med et velfungerende hjemmemarked, der kan modne kendte og nye teknologiske løsninger. Her har vi brug for en hjælpende hånd fra både politikere og resten af erhvervslivet.

Den nødvendige elektrificering af hele samfundet stiller store krav til udbygning af vores vindmølle- og solcelleparker samt energi-øer. Heri ligger også potentialet til at udvikle helt nye eksportområder.

Det gælder udover energi-øer især power-to-x-teknologien (PtX), hvor grøn strøm omdannes til klimavenligt drivmiddel for tung transport mv. Netop for PtX har regeringen i sin køreplan vurderet, at reduktionspotentialet er på 9 mio. tons - eller næsten tre gange større end skønnet sidste år.

Hvad er så gevinsten - foruden at gøre en forskel for klimaet?

Med de rigtige løsninger kan vi skabe titusindvis af grønne job i Danmark. Både i de store industrivirksomheder og blandt underleverandører og i vækstlaget. F.eks. vil de største projekter involvere store investorer, men de vil også medføre ordrer til små og mellemstore virksomheder, som skal understøttes af deres bankforbindelse.

Derudover er der inden igangsættelse af store projekter mange ”proof of concept cases/test”, som er nødvendige at gennemføre for at tilsikre, at nye teknologier mv. holder i et stort format. Disse gennemføres i samarbejde med og finansieres typisk af danske banker.

Det handler altså både om finansiering af og rådgivning om den grønne omstilling i stor skala, men også af landbrugsbedrifterne i Nordjylland og tømrermesteren i Tommerup. Eller når husejerne skal klimasikre deres huse, så tæller både bank- og forsikringsrådgiveren.

Regeringen har inviteret erhvervslivet til klimamøde her den 8. oktober i Grønt Erhvervsforum. Vi foreslår to initiativer til at sætte skub på eksportsuccesen.

For det første foreslår vi en eksporttask-force, hvor det primære fokus er at udbrede dansk vedvarende energi til de store markeder USA, Indien og Sydøstasien. Taskforcen vil kunne fremme danske grønne løsninger - og identificere nye markedsmuligheder.

For det andet foreslår vi at sætte gang i et arbejde med at udvikle nye ordninger, som kan understøtte skaleringen af grønne, men mere risikobetonede teknologier, f.eks. PtX, med særlig fokus på finansieringsdelen.

Virksomhederne og det offentlige kan ikke klare den store finansieringsopgave alene. Vi håber derfor, at regeringen og Folketinget vil gribe vores forslag. I det hele taget er det vores erfaring, at partnerskaber på tværs af offentlig og privat er alfa og omega for at lykkes med den grønne omstilling. Og for at blive en eksportsucces, der gavner alle dele af Danmark.

Læs også