Debat

Nej, der er ikke brug for at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft

Arbejdsgiverne har kaldt den nye trepart utilstrækkelig. Ikke overraskende, for målet har hele tiden været at bruge en midlertidig mangel som undskyldning for at hente billigere arbejdskraft ind fra tredjeverdenslande.

Det var på en gang forventeligt og overraskende, da statsministeren indkaldte til trepart om mangel på arbejdskraft.

Forventeligt på grund af arbejdsgivernes succesrige kampagner, casen med De Fem Stjerner og Danmarks Statistiks konjunkturstatistik.

Men også overraskende. Så sent som dagen før havde Finansministeriet offentliggjort en økonomisk redegørelse. Den påpegede, at den aktuelle mangel på arbejdskraft skydes midlertidige forhold udløst af, at virksomhederne har slået stillingerne op samtidigt. Egentlig overophedning er der ikke tale om.

Nationalbanken og Det Økonomiske Råd har siden lagt sig på samme linje.

Ikke desto mindre endte det med en trepartsaftale. Den er lille målt på initiativer, kroner og effekt her og nu. Men i lyset af den økonomiske situation med 100.000 ledige, afviklingen af testkapaciteten, smitteopsporingen m.v., som i perioder har lagt beslag på flere end 20.000 personer, og en arbejdsstyrke, som vil vokse med 35.000 frem mod 2023, er niveauet passende.

Nogle af lyspunkterne i aftalen er, at den fortsætter voksenlærlingeordningen og har fokus på seniorerne. At fastholde ældre medarbejdere gennem tiltag på arbejdspladsen er den letteste vej til at sikre arbejdskraft – ikke mindst faglærte. Aftalen rækker desværre kun til en fælles opfordring, men bør bane vejen for flere lokale senioraftaler.

Et lidt større element er 12 mio. kr. til at ansætte flere i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der efter genåbningen har været ramt af alt for lange sagsbehandlingstider. Aftalen rummer også tiltag, der skal tiltrække faglært arbejdskraft fra EU/EØS-landene og få flere internationale dimittender til at bruge deres uddannelse i Danmark.

Alligevel har aftalen mødt kritik fra arbejdsgiversiden. Den reaktion har næppe fået mange til at besvime af forbløffelse.

Målet har hele tiden været at bruge den midlertidige mangel som undskyldning for at sænke beløbsgrænsen for løn til udenlandsk arbejdskraft på 445.000 kr. inkl. ferie og pension. Formelt for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra hele verden. Men det giver reglerne allerede i dag rig mulighed for bl.a. via positivlisterne for højtuddannede og faglærte – når blot der er tale om områder med mangel på arbejdskraft. Man kan kun gisne om, hvilke ”specialister” arbejdsgiverne vil hente ind, når beløbsgrænsen sættes knap 20 pct. ned?

Tilsyneladende er vi ved at vende tilbage til den gamle normal og forsøg på løndumping. Desværre. Lad os i stedet bruge opsvinget og den sidste rest af corona-samfundssind til at få alle med.

Læs også
Top job