Serier

Topchefer må vise vejen for verdens statsledere på COP26

De store virksomheder sidder med en vigtig nøgle til at bremse klimaforandringerne, og på mange måder er deres topledere et godt bud på foregangsmænd og -kvinder, der kan hjælpe de regeringsledere, der lige nu mødes i Glasgow til endnu en COP.

Klimatopmøde i Glasgow

Vi er nået til COP26, og endnu engang mødes regeringsledere fra hele verden for at diskutere, hvordan vi bremser den globale opvarmning. Det er ved at være sidste chance.

Alligevel tyder en del på, at vi ikke får det kvantespring, som mange har håbet på. Det ligger i kortene, når man skal finde verdens største kompromis, og beslutningstagerne for manges vedkommende på godt og ondt skal tage hensyn til en lang række politiske forhold.

Nogen, der ikke i samme grad er bundet, er toplederne i de største virksomheder. Og de oplever et CO2-reduktionspres fra både investorer og kunder, som overgår det, de fleste regeringsledere møder fra borgerne. Vi har i Accenture afdækket, at CO2-reduktioner er et tema på halvdelen af alle ’earnings calls’ i Europas G2000 virksomheder.

Investorerne har læst skriften på væggen: En virksomhed, der ikke er klimamæssigt bæredygtig, er heller ikke økonomisk bæredygtig på den lange bane. Hvor nationer og regeringer kan lurepasse, bliver virksomhederne nødt til at tilpasse sig.

Klimabevægelsen er da også på vej i erhvervslivet. I august i år havde næsten hver tredje af de 1000+ største børsnoterede virksomheder sat mål om at være CO2-neutrale inden 2050. Der skal stadig mere til, og de fleste virksomheder skal fordoble deres reduktioner over det næste årti og derefter accelerere yderligere for at nå målet.

Men pointen er, at målene er sat, og at det nu er en vedvarende forventning fra investorer og kunder, at de bliver nået. Dermed bliver de store virksomheders enorme innovationsmuskler og påvirkning på markederne aktiveret i klimaets tjeneste.

Blandt andet derfor har vi valgt at være en del af den danske pavillon på COP26 for primært at opfordre virksomhederne til at tage en større del af ansvaret. Alene det, at Danmark er til stede med en selvstændig pavillon med deltagelse af 25 virksomheder, understreger pointen om erhvervslivets store rolle. Vores opfordring til virksomhederne lyder:

  1. Forpligt jer til forskningsbaserede mål. Vores undersøgelse viser, at mål virker. Gennem det seneste årti havde virksomheder med mål om at blive klimaneutrale reduceret deres CO2-udslip med 10 procent i gennemsnit. De øvrige virksomheder havde øget deres. Ligesom med vægttab og træning hjælper det at sige sine mål højt til andre.
  2. Gør viden om CO2-reduktioner til en del af virksomhedens DNA, så alle bliver forpligtet på CO2-budgettet – og gør det med samme disciplin som for de finansielle budgetter.
  3. Anvend virksomhedens gennemslagskraft til at mobilisere både branche og værdikæde. Store virksomheder kan påvirke reduktionen af drivhusgasser langt ud over deres eget aftryk ved at engagere leverandører og andre i grønne partnerskaber og drive udviklingen mod mere cirkulære forretningsmodeller.

Når politikerne tøver i klimaspørgsmålet, er det ofte af frygt for at skade konkurrencekraften for deres hjemlands virksomheder. Mit håb for klimaet er, at de største virksomheders handling tvinger politikerne til at skifte perspektiv og i stedet gøre deres del af arbejdet gennem reguleringer og udvikling af infrastruktur.

Læs også
Top job