Debat

Havne under pres fra boligbyggeri

Vi har behov for en statslig nødbremse på kommunale planer om boliger på havne.

Hvis der er noget, coronapandemien har vist os, så er det vigtigheden af forsyningssikkerhed. Her er de danske erhvervshavne afgørende.

Ca. tre fjerdedele af alle godsmængder, målt i tons, går ind og ud af Danmark via en havnekaj. Vores forsyning af energi, råstoffer, industrivarer, landbrugsprodukter mv. er alt sammen afhængig af, at vi har velfungerende havne. Tilsvarende gælder for store dele af den grønne omstilling. Havvindmølleparker, energiøer og power-to-X-anlæg er også afhængige af havneinfrastruktur.

Desværre er havnene under pres fra boligbyggeri. Mange kommuner har et stærkt ønske om at bygge boliger på og i nærheden af havnene, og enkelte kommuner går endda så vidt som til at ville lukke deres havne.

At lukke en del af en utidssvarende havn, som ingen virksomheder ønsker at bruge, er naturligvis ikke videre problematisk. I så fald har havnen jo udtjent sin rolle i forsyningskæderne.

Omvendt er der helt åbenlyst nogle havne, som vi af hensyn til forsyningssikkerheden ikke kan undvære. De havne må kommunerne ikke trække tæppet væk under. I øjeblikket er der ikke noget, der forhindrer landets kommuner i at tage en sådan drastisk beslutning.

Alle landets havnevirksomheder lever således på kommunalbestyrelsens nåde. Det duer ikke. Det nytter heller ikke, at lokalpolitikerne beslutter at tillade nybyggeri af boliger tættere og tættere på erhvervsområder, som havnene er. Det ser vi desværre alt for ofte over hele landet.

Der er åbenlyst nogle nationale interesser på spil i havnene, og dem bør staten kunne håndhæve. Ikke sådan at forstå, at staten altid skal skride ind over for boligbyggerier ved havne, men dér hvor der er nationale interesser på spil, må den enkelte kommunes ønske om dyre lejligheder med fin havudsigt vige for hensyn til forsyningssikkerhed og grøn omstilling.

Vi har behov for en statslig nødbremse på sådanne kommunale planer. Derfor foreslår DI, at der fastslås klare nationale interesser i havneinfrastrukturen.

Læs også
Top job