Debat

Pressemøde i Statsministeriet om oplukning af samfundet kl. 18:30 - følg det her på Finans og læs allerede nu nedenfor om planerne.

Tiden er inde til at gøre noget ved Kammeradvokatens mastodontmonopol

Statens udgifter til Kammeradvokaten er eksploderet, og der er brug for reel politisk handling, hvis udgifterne skal under kontrol. Løsningen er klare rammeaftaler efter svensk forbillede, og finanslovsforhandlingerne er en kærkommen anledning til at sætte i gang.  

Advokatfirmaet Poul Schmidt, også kendt som Kammeradvokaten, har i årevis opnået urimelige konkurrencefordele ved at fungere som statens kammeradvokat. I denne rolle er virksomheden sikret et væld af statens opgaver, samtidig med at den frit kan operere på det private marked. Af denne grund er Poul Schmidt i dag Danmarks største advokatkontor med indtægter fra staten, der i sig selv beløb sig til mere end en halv milliard kroner i både 2019 og 2020.

Kammeradvokataftalen skaber en unødig stor udgift for staten, og den medfører en stærk konkurrencebegrænsning på det danske marked for juridiske ydelser, hvor bl.a. øvrige kompetente advokatkontorer bliver holdt udenfor. Det konkluderede Konkurrencerådet tilbage i 2020.

Det har flere aktører, herunder Dansk Erhverv, påpeget igen og igen – både over for staten og i offentligheden. Vi mener, at Kammeradvokataftalen med advokatfirmaet Poul Schmidt bør opsiges, og at man i stedet bør lade sig inspirere af den svenske model for statens indkøb af juridisk rådgivning. Her har staten indgået rammeaftaler med en række svenske advokatvirksomheder, som ministerier og myndigheder herefter kan benytte som supplement til egenproduktion af juridiske ydelser.

Eksemplerne på den manglende konkurrence om statens juridiske opgaver er utallige. Når Udviklings- og Forenklingsstyrelsen siden 2015 har haft opgaven om nye it-systemer til ejendomsvurderinger liggende hos advokatfirmaet Poul Schmidt, er det altså bare et enkelt illustrativt eksempel på, hvordan en opgave er tildelt Paul Schmidt uden nogen form for konkurrenceudsættelse. Denne opgave har i sig selv har givet Poul Schmidten indtægt på mere end 122 mio. kr.

Statens ukritiske tildeling af opgaver til advokatfirmaet Poul Schmidt rimer på massiv overbetaling for en ydelse, som ganske givet kunne være løst både bedre og billigere, hvis det var sket efter almindelig sund konkurrenceudsættelse mellem private rådgivere. Alle der tror på værdien af almindelig sund konkurrence, må være enige i dette.

Nu nærmer finanslovsforhandlingerne sig med hastige skridt. Det er den årlige armlægning om brugen af Rigets midler, og det vil være den oplagte anledning til at få gjort op med advokatfirmaet Poul Schmidts mastodontmonopol og liberalisere markedet for juridiske ydelser til staten.

I Dansk Erhverv håber vi, at der er politisk appetit på at høste denne lavthængende frugt, og vi foreslår, at dette sker ved at erstatte Kammeradvokataftalen med klare rammeaftaler, som vi ser det i Sverige. Her har man gode erfaringer med at fremme en sund konkurrence om at levere staten den bedste juridiske rådgivning til den laveste pris.

Resultatet vil komme statens mange udviklingsprojekter til gavn, og i sidste ende er netop det en genvej til mere og bedre velfærd i Danmark og det danske samfund.

Læs også
Top job