Debat

Er dette aktieinvestorernes trumfkort i 2022?

Aktieåret 2021 er næsten gået. Godt for den del som har investeret på indeksniveau, men ikke alle steder er der grønne afkastrapporter. Et anderledes 2022 venter, og måske bliver begrebet TINA fortsat en meget stærk allieret?

Hvis man på overfladen beskuer aktiemarkedet, er konklusionen klar. 2021 har været endnu et godkendt afkastår med tocifrede indeksstigninger. Det er mere, end investorerne kan og bør forvente af et enkelt år i en langsigtet optik.

Under indeksoverfladen ser tingene lidt anderledes ud. En række selskaber, som fylder og vægter meget, er steget mest. De, som blandt andet har mange Novo Nordisk-aktier i Danmark, kan tale med om det, selv om sidste uges problemer hos en underleverandør tog toppen af aktiehumøret.

I USA er koncentrationstendensen nærmest som ABBA-hittet ”The Winner takes it all”. Hvis man fraregner de absolut største teknologiaktier i Nasdaq-indekset, vil den typiske afkastobservation her tilsige et negativt 2021-afkast.

Under finanskrisen fik investorerne sig et forståeligt chok. Mere end blot et af de almindelige ”skrub”, hvor man i fodboldverden ømmer sig, men hvor der ikke er brækket eller forstuvet noget, og spilleren kan fortsætte umiddelbart efter.

Sådan var det ikke helt med verdensøkonomien for 13 år siden. Den havde ikke kun brug for en gedigen førstehjælp, men også for en længere stabiliserings- og siden genoptræningsperiode.

Midlet var ikke kun lave og faldende renter, men også et opkøb af en betydelig mængde af obligationer udstedt af stater, realkreditselskaber eller virksomhederne for at sikre den fornødne likviditet og lægge arm med rentestrukturen.

Resultatet var noget nær en helt flad rentekurve, hvor investorer og virksomheder kunne disponere i tiltro til at pengepolitikken ville forblive ekstremt lempelig i rigtig mange år. Det er ikke mindst det, som har givet investorerne i både pose og i sæk. Både meget store aktie- men også obligationsafkast.

Når investorerne skal anbringe en investeringskrone, skeler de naturligt til deres investeringshorisont og risikoprofil. Efter at rentekurven var lagt godt og grundigt ned, var det så som så med obligationsafkast i stats- og realkreditmarkederne, og det har været sådan længe. Det er her, TINA spiller en rolle for aktieinvestorerne.

”There Is No Alternative” (TINA) til aktier var den naturlige konsekvens af udviklingen. Hvis man skal/skulle have afkast, måtte investorerne købe flere af de risikofyldte aktiver efter det store rentefald; herunder ikke mindst og først og fremmest aktier. Det har nu været en investeringssandhed i efterhånden mange år.

Fast forward en del år senere. Investorerne har fået solide aktieafkast, og når de kigger ind i 2022 krystalkuglen, kan det meget vel være, at de ser lidt anderledes på TINA. Årene er nok gået godt, men TINA er stadig et vigtigt fænomen. Er obligationer noget reelt alternativ til aktier?

På den ene side er renterne, i hvert fald på forventningsbasis, på vej op. Hvis mantraet om at lave(re) renter har været en stærk aktiehjælp, tilsiger kausaliteten (vel), at stigende renter ikke kun giver side- men decideret aktiemodvind?

Tjah, alt er jo relativt. Der er stadig 100 kroner, som skal investeres. Og når renterne stiger, vil obligationerne med en længere løbetid og kursfølsomhed initielt give kursfald. TINA-effekten spiller stadig ind, og spørgsmålet er, om det relative forhold mellem stigende renter og negative obligationsafkast trods alt er bedre end udsigterne til (måske) aktiefald eller lavere og skuffende aktieafkast?

Den opløftende nyhed efter mange års aktieoptur er, at der stadig er en række selskaber, hvor prisfastsættelsen er meget moderat.

Per Hansen, Nordnet

Det er en afvejning, som investorerne foretager. Stigende renter er noget nyt. Investorerne er ikke vilde med ændringer, og mange af de nye investorer har måske ikke oplevet negative obligationsafkast som konsekvens af stigende renter; endsige hvad stigende renter kan betyde for aktiemarkederne?

Hvis renterne stiger i adstadigt tempo, som formentlig vil være det, som centralbanken i USA håber at opnå, vil effekten på aktiemarkedet under ét ikke nødvendigvis være negative afkast. Noget går ned, men der findes også selskaber, som godt kan lide stigende renter. Den opløftende nyhed efter mange års aktieoptur er, at der stadig er en række selskaber, hvor prisfastsættelsen er meget moderat.

Uanset hvad, der kommer til at ske, vil TINA være en investeringsfaktor, også i 2022.

Læs også
Top job