Serier

2022: Aftrapning af krisepolitik varsler beskedne afkast

Solid vækst har sendt mange økonomier tæt på vækstbanen fra før krisen. De udsigter sammenholdt med høj inflation har allerede ført til stramninger i den økonomiske politik. Den tendens forstærkes i 2022 og bidrager til langt mindre festlige tider på de finansielle markeder.

Corona rammer verden

Global økonomi er ved indgangen til 2022 langtfra så usikker som for et år siden, men den er stadig langt mere usikker end normalt. En kraftig smittebølge skyller ind over Europa, USA ser ikke længere faldende smitte, mens omikron-varianten skaber ny bekymring over alt.

Det står klart, at corona også i 2022 vil være en faktor af betydning for samfundsudviklingen – ikke mindst den økonomiske. Mens 2021 havde en enkelt stor risikofaktor, er der i 2022 flere men af mindre skala. F.eks. omikron, inflation, centralbanker og Kinas opgør med en forgældet ejendomssektor for at nævne nogle.

Genindførelse af restriktioner vil uden tvivl skabe udsving i den kortsigtede vækst – vi så allerede i december en mærkbar opbremsning i Europa som resultat af de nye begrænsninger. Men det lader til, at vi som samfund – virksomheder, institutioner og borgere – bliver stadig bedre til at fungere under smitte og restriktioner. Myndigheder er bedre trænet i at vælge de mest effektive og mindst skadelige tiltag, og vi er bedre trænet i at fungere under dem. Så væksteffekten lader til at mildnes bølge for bølge. Vi har hidtil set, at økonomien hurtigt kan genvinde, hvad der tabes under restriktioner.

Omikron kan forværre nogle af de flaskehalse, der har bidraget til inflationen, samtidig med at den kan hæmme væksten.

Frederik Engholm

Omikron er en ny usikkerhedsfaktor, men medmindre den viser sig at være en langt værre skabning end hidtil antaget, vil den være en chikane, der bremser, ikke en bom, der standser rejsen mod økonomisk genopretning. En genopretning, som i 2022 ventes at bringe mange lande tæt på den vækstbane, de fulgte inden krisen.

Men der er desværre meget, vi endnu ikke ved om omikron. Krisen har ledt til store forskydninger i efterspørgslen, mens forstyrrelser har ramt produktionen. Det har fået inflationen til at tordne i vejret. Usikkerheden om inflationen har ikke været større i årtier. Omikron kan forværre nogle af de flaskehalse, der har bidraget til inflationen, samtidig med at den kan hæmme væksten. Den smittefarlige omikron-variant kan udfordre Kinas hårde inddæmningsstrategi, der i år b.la. har ført til havnelukninger.

Men kombinationen af fremskreden genopretning og den højeste inflation i årtier giver anledning til accelereret aftrapning af pengepolitisk krisepolitik. Mange centralbanker er usikre på situationen, og hvor nøgleordet for kort tid siden var tålmodighed, er det nu fleksibilitet.

Det betyder mindre klare løfter og mindre tydelige signaler, da den slags frarøver centralbankerne muligheden for at agere, hvis inflationen forbliver høj. Konkret vil aftrapning af obligationsopkøb sikre manøvrerum til renteforhøjelser, og vi venter, at de toneangivende centralbanker i Vesten foruden ECB vil gøre brug af det og hæve renterne flere gange det næste år.

Der er som sagt meget stor usikkerhed om inflationen. Det er svært helt at skelne det underliggende (mere vedvarende) inflationspres fra f.eks. det pres, der skabes som konsekvens af krisens indvirkning på både arbejds- og varemarkeder. Og hvad der synes relateret til krisen og derfor i udgangspunktet midlertidigt kan, hvis det varer længe nok, sætte sig i forventningerne og udvikle sig til et vedvarende fænomen. Det skaber usikkerhed for centralbankerne og de finansielle markeder.

Midt i al usikkerheden bør man huske på, at det overordnede billede er et klart bedre udgangspunkt end sidste år.

Frederik Engholm

Vi venter generelt højere renter over det kommende år, efter at krisen gav os de laveste, vi nogensinde har set. Mange aktivpriser, f.eks. på aktier, obligationer og boliger, er understøttet af lave renter. Aktiekurser er på globalt plan steget over 30 pct. de seneste to år, mens verdensøkonomien er vokset ganske svagt. Det skyldes blandt andet lave renter.

En anden faktor, hvis betydning er svær at præcisere, er spekulation blandt nye aktieinvestorer. Det er svært at vide, om den fortsætter, men vores bedste bud er, at større udsving i markederne bidrager til at skræmme nogle væk igen. Vi ser derfor generelt tegningen til et år, der afkastmæssigt bliver ret beskedent for både obligationer og aktier.

Der er nok at bekymre sig om og mange åbne spørgsmål ved indgangen til det nye år. Også nogle, vi ikke håbede, skulle fylde så meget. Men midt i al usikkerheden bør man huske på, at det overordnede billede er et klart bedre udgangspunkt end sidste år samt en forventning om en stærkere økonomi samme tid næste år. Fremgangen er faktisk en del af årsagen til nogle af usikkerhedsmomenterne.

Læs også
Top job