Serier

Her er tre globale temaer, der vil fylde i år

2022 bliver endnu et år i forandringens tegn, men særligt tre globale temaer banker på døren til direktionsgangen og skal prioriteres for at sikre fortsat konkurrencedygtighed og vækst.

Corona rammer verden

Erhvervslivets topledere har taget hul på 2022, et år, der fortsat vil være stærkt præget af pandemien, og hvor større makroøkonomiske trends presser sig på – også på de danske direktionsgange. Transformationen er i gang i rigtig mange virksomheder, og den digitale innovation fortsætter med ufortrøden hast.

Det afgørende for at lykkes bliver at skabe en robust forretning og en stærk organisation, og her er mit bud på tre temaer, som i særlig grad skal prioriteres på direktionsgange og i bestyrelseslokaler for at lykkes.

Fremtidens arbejdsplads og det hybride arbejdsliv er kommet for at blive, og der er grund til at holde skarpt øje med den trend, som er døbt ”The Great Resignation”. Pandemien gav grobund for mange mennesker til at gentænke deres karriereveje, og ifølge en stor global analyse, overvejer hele 42 procent at forlade deres arbejdsgiver.

Med en dansk økonomi, der buldrer afsted og en offentlig sektor, der har skarpt brug for både varme hænder og kloge hoveder, har vi stærkt brug for at fastholde og tiltrække nye talenter. Nøgleordene til at lykkes er fleksibilitet og rummelighed, noget som brug af teknologi netop kan skabe og understøtte. Vi skal som virksomheder skabe en attraktiv organisationskultur, hvor de fysiske og digitale rammer er forenelige med de ansattes drømme for et arbejdsliv. Serveretten ligger hos medarbejderne i dag, og vi skal som virksomheder forstå at sætte rammerne rigtigt, så returbolden modtages.

På den store scene, har pandemien udstillet betydelige udfordringer i globale forsyningskæder, senest med historisk høje transport- og energipriser, der ser ud til at fortsætte godt ind i 2022. Vi har set danske virksomheder flytte produktionen hjem og helt eller delvist automatisere den ved brug af robotter. Senest har EU annonceret, at der bør igangsættes produktion af computer-chip indenfor EU for at undgå globale afhængigheder.

Hvis det globale pres på klimaudfordringerne og kravet til erhvervsledere for at agere ikke var nok, vil de høje energipriser været et stærkt incitament i 2022 til at sætte handling bag ord og få udnyttet potentialet ved at optimere og energieffektivisere både produktion, drift og logistik gennem digitalisering. Der er klare gevinster at hente både på klimaaftryk og omkostninger.

Cybersikkerhed er for alvor blevet et konkurrenceparameter på lige fod med finansiel og operationel risiko – og direktioner og bestyrelser må tage mere ansvar i en tid, hvor vi desværre har set flere store angreb i Danmark. At kunne dokumentere et solidt digitalt murværk om virksomheden er mere end nogensinde før blevet afgørende for at drive en sund forretning. For toplederne er der grund til at se udfordringerne i øjnene og tage ansvaret på sig for at komme styrket ud af 2022. Det kræver en effektiv cyberstrategi, der sikrer dem både teknisk og finansielt.

Vi er i en transformationstid, og der er mange udfordringer og muligheder der presser sig på ved døren til direktionsgangen og bestyrelseslokalet, men disse tre globale temaer skal løftes ind på agenden for at sikre den fortsatte konkurrencedygtighed og vækst i dansk erhvervsliv.

Læs også
Top job