Debat

Finansloven understreger behovet for øget digitalisering

Med 10 konkrete initiativer sætter finansloven retning for næste etape af Danmarks digitale omstilling. Men der er behov for mere mod og nytænkning, hvis vi skal fastholde førerpositionen og indfri digitaliseringens gevinster.

Finansloven viser en klar prioritering mod mere grøn omstilling, bedre sundhed og øget velfærd. Hvis vi skal i mål med at levere på de dagsordener - vel at mærke i en tid, hvor borgernes forventninger er stigende men ressourcerne knappe - skal vi have digitaliseringen af Danmark op i gear. For pengene rækker ikke, medmindre vi formår at udnytte de digitale værktøjer fuldt ud til at frigøre hænder til både varm velfærd og kølig grøn omstilling.

Selvom der ikke afsættes nye midler til digitaliseringen, er jeg alligevel glad for, at der med finanslovsaftalen sættes politisk retning for den halve mia. kroner, der er afsat til Danmarks digitale omstilling.

En ny fond, der skal accelerere den offentlige sektors anvendelse af nye teknologier som kunstig intelligens indenfor f.eks. sundhed, klima og forsyning. Fortsættelse af SMV:Digital ordningen, der hjælper de små og mellemstore virksomheder med digital omstilling. Bedre brug af åbne data på sundheds- og klimaområdet, og flere midler til Datatilsynet for at styrke rådgivningen af danske virksomheder og myndigheder, fx når det gælder brug af Cloudtjenester.

Som medlem af Digitaliseringspartnerskabet hæfter jeg mig ved, at hovedparten af de nye initiativer er direkte svar på de anbefalinger, vi afleverede til regeringen i oktober. Dermed har regeringen taget første spadestik i opfølgningen på partnerskabet.

Men de digitale visioner må ikke stoppe her. For selvom Danmark netop er kåret til Europamester i digitalisering, er vi langtfra i mål. Jo før vi begynder at tænke på digitalisering som et plus og ikke et minus på den store samfundsmæssige lommeregner, jo før kan vi komme i gang med at høste gevinsterne på velfærden og væksten.

Et eksempel er de store muligheder i automatisering af rutineopgaver ude i kommuner og regioner. Det kan ikke alene frigive titusindvis af arbejdstimer, der kan bruges på andre velfærdsopgaver, men også sikre bedre, hurtigere og mere ensartet service for den enkelte borger.

Finansloven er godt begyndt, men der er fortsat mange gode tanker i Digitaliseringspartnerskabet, som fortjener opfølgning. Næste vigtige skridt er derfor en ny samlet digitaliseringsstrategi for Danmark, der - kombineret med de øgede investeringer fra EU’s genopretningsfond - vil bidrage til at Danmark kan fastholde den digitale førerposition.

Samtidig bør regeringen overveje ideen om et Digitaliseringsråd, der løbende kan rådgive om og bidrage til, at vi også på sigt får mest muligt ud af digitaliseringen, både i den private og den offentlige sektor. Digitalisering kan rumme svaret på endnu flere af de udfordringer, som finansloven ikke adresserer.

Læs også
Top job