Serier

Nana Bule: Sådan omsætter vi digitalisering i mere velfærd

Tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører er en unik dansk tilgang til at løse samfundsproblemer. Udnytter vi det i fremtidens digitaliseringsarbejde, kan vi skabe mere velfærd og grundlag for vækst.

Corona rammer verden

Tidligere i år blev jeg og en stribe aktører fra det private erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, regioner, kommuner og det akademiske miljø af regeringen inviteret til at give vores anbefalinger til en ny, national strategi for digitalisering. I dag afleverer vi vores anbefalinger – et arbejde, jeg er meget stolt af.

Ved at samle input og erfaringer fra en så mangfoldig gruppe er vi lykkedes med at afdække kendte såvel som nye perspektiver på, hvordan Danmark bedst udnytter de teknologiske muligheder for fremtiden. Men det er ikke kun partnerskabets anbefalinger, man kan lære noget af. Partnerskabets kombination af viden fra det offentlige og det private er i sig selv et godt eksempel på, hvordan Danmark kan få mest muligt ud af digitaliseringen.

Vi så det senest under coronakrisen, hvor en stribe digitale løsninger i sundhedsvæsenet opstod, fordi pandemien gjorde det nødvendigt at handle hurtigt, og hvor det offentlige og private rykkede tættere sammen for at løse opgaverne. Vi så ny teknologi blive taget i brug, og nye løsninger blive skabt på få dage. Som f.eks. chatbotten, der kunne aflaste beredskabspersonalet og målrette rådgivningen til de borgere, der havde mest brug for det. De erfaringer skal vi holde fast i. For værdien i at bringe relevant viden, data og ny teknologi i spil på tværs af offentlige og private aktører er simpelthen for stor til, at vi kan tillade os at sænke tempoet.

Men diskussionen om offentlig digitalisering kommer ofte til at handle om udgifter. Om at spare penge. I digitaliseringspartnerskabet har vi i stedet vendt regnestykket på hovedet og spurgt os selv, hvor vi kan skabe mest mulig velfærd ved at investere i digitalisering.

Vi anbefaler blandt andet at åbne flere offentlige datasæt, så private aktører i tæt samspil med forskere og det offentlige kan skabe tidssvarende og innovative velfærdsløsninger. Kombinationen af data og algoritmer kan være med til at redde liv på hospitalet, fremme den grønne omstilling på tværs af forsyningssektoren, understøtte ensartede afgørelser og målrette tilbud til borgere. Naturligvis med behørigt fokus på forsvarlig og anonymiseret behandling af persondata.

Samtidig kan digitalisering og øget automatisering af simpel sagsbehandling i det offentlige give velfærdsstatens varme hænder tid og mulighed for at være der, hvor der er allermest behov for menneskelig interaktion.

Vi har derfor et fælles ansvar for at holde momentum og fortsætte partnerskabet mellem offentlige og private aktører. Vi skal have fokus på gevinsterne af digitaliseringen – både de menneskelige og de økonomiske – og sikre, at vi sammen udnytter potentialet og fremtidssikrer vores velfærdssamfund. Det er den vigtigste lektie, jeg selv tager med fra digitaliseringspartnerskabet.

Læs også