Debat

60 mio i støtte til digitalisering af SMV’er kan ikke stå alene

Manglende digitalisering blandt SMV'er er et samfundsproblem, som samarbejde mellem det offentlige, politikere og private virksomheder kan bidrage til at løse.

SMV:digital, et program etableret med regeringens Strategi for Danmarks Digitale Vækst, har netop meldt ud, at det har afsat en pulje på 60 mio. kr. til små og mellemstore danske virksomheder, der ønsker rådgivning inden for e-handel og digital omstilling. Her kan virksomheder ansøge om et tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning.

Det er positive nyheder, da rigtig mange danske SMV’er halter efter, når det kommer til netop den digitale omstilling. De danske virksomheder har vist stor digital omstillingsparathed under coronapandemien med f.eks. virtuelle møder, men desværre har digitaliseringen af driften og administrationen ikke kunnet følge med i lige så høj grad - og det er en skam.

Tal fra Nationalbankens Betalingsråd anslår, at erhvervslivet kan spare op mod 3,5 mia. kr. ved elektronisk fakturering. Desuden viser vores egne undersøgelser, at håndværkere, der har digitaliseret deres forretning, omsætter for op mod 60 pct. mere pr. medarbejder end håndværkere, der ikke har digitaliseret sig.

Der er ingen tvivl om, at de danske virksomheder, som kommer til at klare sig godt i fremtiden, er dem, der formår at digitalisere sig og optimere processer, så tid, kræfter og kompetencer kan bruges rigtigt.

Vi har derfor akut brug for at trykke på speederen i den digitale transformationsproces, hvis virksomhederne ikke skal sakke agterud sammenlignet med udlandet og dermed gå glip af øgede indtjeningsmuligheder.

Vi hilser derfor den nye pulje meget velkommen og håber, at det vil skabe øget fokus på digitalisering. Det gælder om at kommunikere i øjenhøjde og oplyse om, hvordan den lokale frisør eller bager helt konkret kan digitalisere deres forretning. Vi er på daglig basis i kontakt med vores 160.000 kunder og hører ofte, at digitalisering hurtigt kan blive lidt abstrakt, diffust eller sågar uoverskueligt. De danske SMV’er skal altså have forståelse for, at hvis de formår at digitalisere deres drift, kan de bruge deres tid langt mere effektivt.

Tilskuddet og den private rådgivning, der følger med til at komme i gang med det digitale projekt, hverken kan eller må derfor stå alene. Det er en god start, men hvis det for alvor skal have en langvarig effekt, er der brug for mere. Det kræver en vedholdende og kontinuerlig kommunikationsindsats.

Vi vil som privat aktør gerne hjælpe til med at skabe forståelse for digital omstilling hos de enkelte virksomheder, men den manglende digitalisering blandt de danske SMV’er er et større samfundsproblem, som samarbejde på tværs mellem det offentlige, politikere og private virksomheder skal løse.

Jeg vil derfor opfordre erhvervsminister Simon Kollerup til at kigge nærmere på, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem det offentlige og private yderligere. På den måde kan vi sikre, at den digitale omstilling slår igennem på sigt, så SMV’erne oplever fordelene ved digitalisering. Et oplevet behov går forud for digital omstilling. Den forståelse skal vi skabe i fællesskab, og jeg stiller mig gerne til rådighed i processen.

Læs også
Top job