Debat

Seniorerne er eftertragtede medarbejdere hos virksomhederne

Der tegnes et forkert billede af seniorers jobmuligheder, som desværre ødelægger debatten om, hvordan vi får endnu flere seniorer i beskæftigelse.

Gennem den seneste tid har der været meget debat om seniorers jobmuligheder, hvor nogle mener, at seniorer bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Men det er en helt forkert fortælling om, hvordan situationen egentlig er.

Siden finanskrisen har vi set et mindre beskæftigelsesmirakel for seniorerne, hvor beskæftigelsen for ældre over 60 år er steget med 130.000 personer. Det svarer til en rekordhøj stigning på 60 pct. Ingen andre aldersgrupper kommer i nærheden af den udvikling.

Stigningen er selvfølgelig knyttet til, at efterlønsordningen er blevet afkortet fra fem til tre år. Men her har virksomhederne stået klar med åbne arme, så de seniorer, som ellers var gået på efterløn, har kunnet fortsætte i beskæftigelse. 

Samtidig ligger ledigheden for personer over 60 år kun på 2,9 pct. Det er meget lavt og på stort set samme niveau som den samlede ledighed på 2,5 pct. Seniorers ledighed har fulgt samme udvikling som den samlede ledighed under coronakrisen, hvilket betyder, at seniorers ledighed nu er lavere end før pandemien.

Så allerede når vi kigger på de rå tal for beskæftigelsen og ledigheden, begynder fortællingen om, at seniorer bliver forfordelt på arbejdsmarkedet, at smuldre.

Alligevel påstår både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og fagbevægelsens Lizette Risgaard, at seniorer, som bliver ledige, har sværere ved at finde tilbage i job end andre aldersgrupper.

Indrømmet, ved første øjekast kan det se ud som om, seniorerne sidder fast i ledighed, idet 4 ud af 10 ledige over 60 år har fundet beskæftigelse efter 12 måneder. For alle aldersgrupper har 6 ud af 10 ledige fundet beskæftigelse.

Men kigger man nærmere ned i tallene, så skyldes hele forskellen, at mange seniorer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er selvsagt svært at fravælge seniorer, som ikke længere er jobsøgende. Tager man højde for tilbagetrækning, er ældre, som mister deres job, altså i lige så høj grad tilbage i job efter et år som yngre aldersgrupper.

Dem som påstår, at seniorerne har svært ved at finde arbejde igen, fejlfortolker således tallene.

I debatten fremhæves også, at mange seniorer oplever, at virksomhederne fravælger dem. Det gælder især seniorer med videregående uddannelser. Her oplever hele 40 pct., at virksomhederne fravælger dem på grund af alder.

Det er et højt tal. Problemet er bare, at man slet ikke kan se det i ledighedstallene. Seniorer med videregående uddannelser har nemlig en lavere ledighed end yngre aldersgrupper med samme uddannelsesniveau.

Seniorernes oplevelse af diskrimination fra virksomhederne bunder altså i noget andet end dårlige jobmuligheder. Derfor skal man fortolke disse undersøgelser af ”oplevet diskrimination” med et gran salt.    

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at seniorer er vigtige medarbejdere for virksomhederne. Desværre trækker både seniorpensionen og Arne-pensionen mange seniorer ud af arbejdsmarkedet, som virksomhederne har brug for. Og det bliver endnu værre, hvis levetidsindekseringen af pensionsalderen svækkes, som Pensionskommissionen foreslår.

I stedet for at trække ældre ud arbejdsmarkedet bør diskussionen vendes om, så vi ser på, hvordan vi får endnu flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, da seniorer er værdifulde medarbejdere for virksomhederne.

Læs også
Top job