Debat

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Sæt samarbejde og ledelse på skoleskemaet

I fremtiden vil dansk erhvervsliv – mere end nogensinde – efterspørge medarbejdere, der formår at samarbejde og indgå i fællesskaber. Og ledere, der kan samle og engagere mennesker.

For nylig talte min søn, der som alle andre har haft dansk, matematik, historie og andre klassiske fag i folkeskolen, og jeg om, hvorfor gruppearbejde kan være svært at deltage i. Vi snakkede om, hvorfor det kan være svært at finde sin rolle i og hvorfor ingen eller altid de samme tager ansvaret for slutproduktet.

Vores snak fik mig til at overveje, om vi egentlig klæder vores børn, unge og studerende ambitiøst og godt nok på til at mestre samarbejde og god ledelse.

Misforstå mig ikke. Jeg underkender absolut ikke dansk, matematik, geografi, billedkunst eller biologi. Og jeg anerkender, at vores uddannelsessystem har fokus på gruppearbejde og kundskaber til det 21. århundrede. Lige fra de små klasser til universiteterne.

Men med et erhvervsliv, der efterspørger samarbejdsevner og god ledelse, og kommende medarbejdere og ledere, der er kendt som curlingbørn, jeg-generation og individualister, så bør de unge lære endnu mere. Om feedback, rotation af roller i gruppearbejder og ikke mindst om, hvordan man skaber plads til og anerkendelse af alle. Og hvis ikke allerede i folkeskolen, så på ungdomsuddannelserne eller som minimum på de videregående uddannelser.

Behovet blev også understreget, da vi skulle igennem vores årlige ansættelsesproces til vores graduateprogram for nyuddannede. Vi fik ansøgninger fra flere tusind dygtige, unge mennesker. Vi inviterede ca. 75 af dem til at teste deres evner til at lede og samarbejde. Og de gjorde det godt. Men de har også meget at lære.

Hvilket er en af grundene til, at vi for nylig inviterede 30 universitetsstuderende indenfor til et tredages lederprogram. Programmet bestod af to dages undervisning i ledelse – brudt ned på emner som hvordan man coacher og motiverer, hvordan man leder forskellige personprofiler, og hvordan man udvikler andre. Ligesom de 30 studerende blev sat til at coache folkeskoleelever i en volleyballturnering.

For på linje med at uddannelsessystemet har fokus på naturvidenskabelige fag, fordi vi skal bruge flere ingeniører, så mener jeg, at øget undervisning i de roller, dynamikker, metoder og redskaber, der skaber det gode samarbejde og fostrer de gode ledere, som erhvervslivet efterspørger, bør fylde endnu mere på uddannelserne, end de gør i dag.

Vi går målrettet efter medarbejdere, der er dygtige til at arbejde sammen på tværs af specialistområder, nationalitet, alder, køn, sprog og fysisk placering. Og vi søger ledere, der ikke alene ser ledelse som en karrierevej, men også som en mulighed for at få andre til at stråle. Fordi stærkt samarbejde og god ledelse beviseligt højner arbejdsglæden, der igen øger produktiviteten.

På linje med at uddannelsessystemet har fokus på naturvidenskabelige fag, fordi vi skal bruge flere ingeniører, så bør de roller, dynamikker, metoder og redskaber, der fostrer gode ledere, fylde mere på uddannelserne, end de gør i dag.

Hanne Blume, HR-direktør i Dong Energy.

Vi har allerede et stærkt 'grundstof' med den danske tradition med flade strukturer, ligeværdigt samarbejde og involverende ledelse. Og opdager unge, der ikke nødvendigvis er de fagligt stærkeste, at de er gode til samarbejde eller til ledelse, er det en ekstra gevinst. 

Men hvis vi for alvor vil gøre de næste generationer dygtige til at samarbejde og for nogles vedkommende til dygtige ledere, så skal vi ganske enkelt have mere samarbejde og mere god ledelse som specifikt relevante discipliner og kundskaber endnu længere ind på skoleskemaet og i undervisningsplanerne. 

Læs også