Debat

Nyt liv til det danske børsmarked?

Vækstfonden vil sætte turbo på børsnoteringer af små og mellemstore virksomheder. Men der skal trykkes på mange knapper for at sætte nyt liv i et slumrende børsmarked.

Vækstfonden har annonceret et meget prisværdigt tiltag for at få gang i børsnoteringerne blandt mindre og mellemstore selskaber i Danmark. Den statslige fond har primært bidraget med finansiering til virksomheder og projekter i et tidligt udviklingsstadie, men Vækstfonden tilbyder nu at adressere et trecifret millionbeløb årligt til investering i forbindelse med børsintroduktioner – typisk virksomheder, som er kommet længere frem i udviklingsforløbet og skal stå på egne ben.

Vækstfonden har haft tre gode regnskabsår på stribe, og det har polstret kapitalbasen, som derfor skal sættes i arbejde og noget af den altså gerne på en måde, så det kan stimulere økosystemet omkring det danske børsmarked, så ikke alle de mindre og mellemstore danske vækstvirksomheder havner på udenlandske hænder. Vækstfonden vil forsøge at samle en række private fonde omkring initiativet, så der forhåbentlig kan skabes et frodigt miljø omkring danske børsnoteringer.

Det danske aktiemarked har oplevet en sand affolkning i antal børsnoterede selskaber. Netto er kurslisten blevet omkring 100 selskaber færre i forhold til toppen, og udgør nu under 150 selskaber. Det er særligt de mindre og mellemstore, der er blevet forbigået. Mens vores svenske søsterbørs for mindre selskaber, First North, siden 2012 har ført mere end 100 nye selskaber på børsen, har kun fire selskaber nået den danske First North-børs. Det danske marked har derimod været mere modtageligt for noteringer af større selskaber, så det er ikke, fordi kapitalen mangler.

Det er mere et strukturelt problem, hvor hele miljøet omkring mindre og mellemstore børsnoteringer må stimuleres, hvis man skal nå på omdrejningshøjde med det svenske aktiemarked.

Om det er manglen på kapital, som er den vigtigste fraværende faktor i forskellen mellem den svenske succes og den danske mangel på samme, er nok tvivlsom. Men kapital er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning.

Hvis der etableres et marked af en størrelse, som gør det interessant, kommer interessen i takt med omsætningsomfanget. Så den positive spiral skal starte et sted.

Peter Falk-Sørensen, direktør, Dansk Aktie Analyse

Nødvendigt er det også, at der findes et miljø hos børsmæglere, pengeinstitutter, analytikere og medier, så der skabes interesse hos en bredere kreds af investorer. Det er, hvad der er lykkedes i Sverige. Der skal være god likviditet, og der skal være analytikere, som løbende interesserer sig for aktierne i dette segment. Det bider sig selv i halen. Hvis der etableres et marked af en størrelse, som gør det interessant, kommer interessen i takt med omsætningsomfanget. Så den positive spiral skal starte et sted.

Erhvervsministeren har også iværksat et initiativ med et iværksætterpanel, som inden sommer skal komme med forslag til initiativer, som kan stimulere en opblomstring af nye iværksættervirksomheder i Danmark.

Der er en udbredt skepsis omkring, at det skulle være statens opgave, men ethvert initiativ bør hilses velkommen. Iværksætterforeningen har gennem adskillige år leveret konstruktive forslag, og adgangen til kapital er blot ét. Bureaukratiet er et andet, og den høje danske aktiebeskatning er et punkt, som nok er meget afgørende.

Politikerne kan i den henseende gøre en stor forskel, når de i forbindelse med de kommende forhandlinger om finansloven for næste år skal prioritere. Men man kan forstå Iværksætterforeningens frustration.

Imidlertid er det næppe tilstrækkeligt, at der bliver gjort noget ved finansiering og skat. Hvis vi skal skabe et miljø omkring børsnotering af mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, som er konkurrencedygtigt med markedet i Sverige, skal den finansielle sektor være med, så der både er markedsdækning og analysedækning af dette segment.

Læs også