Debat

Det største ledelsesmæssige problem: Få ting gjort

Her er fem måde, hvorpå du kan løse det største af alle ledelsesproblemer: At du ikke når at gøre alt det, du har på din todo-liste.

Ledere er mere veluddannede en nogensinde. Konferencer overalt i landet fyldes hurtigt op, og MBA uddannelser i alle afskygninger har haft kronede dage. Alligevel halter det, når det kommer til ledelseskvalitet. 

Årsagen er ganske enkel. Det er ikke viden, der mangler. Det er tid til at gøre det, vi godt ved, vi bør.

Tænk på, hvornår du senest har fået forklaringen ’travlhed’ som undskyldning for, at noget ikke er blevet gjort. Eller hvornår du sidst har oplevet, at din egen dag bestod af møder, der afløste hinanden, og du følte dig fast på bagkant. Mange er offer for alt for mange muligheder. Men hvis det er tilfældet, fylder du ikke dine lederrolle ud. Her er fem råd, som vil give ledelsesmæssigt vejgreb:  

1. Sæt dato på alt. Sørg for, at der er helt konkret tid på alle aftaler. Det er den eneste måde, at sikre, at ting bliver gjort og at der er klarhed mellem alle involverede. Sørg også for, at enhver aftale, du lægger i din kalender, suppleres af reservation af relevant tid til forberedelse, opfølgning, transport etc. Mange steder er det forventet, at man har kalenderen fyldt med eksterne aftaler. Hav modet til at gøre op med det og brug i stedet kalenderen som det fantastiske planlægningsværktøj, det er.

2. Reservér tænketid. Du skylder dig selv og din organisation at reflektere. Reservér tid i kalenderen til tænketid. Det skal ikke være under køreturen, eller når du vaske bil søndag formiddag. Det skal være reel arbejdstid, og der skal være mulighed for at være fuldt koncentreret og uforstyrret.

3. Drop drifts-undskyldning. Det er en floskel, at drift er slidsomt, og udvikling er fantastisk. Drift er hverdagen. Drift er kunder. Din opgave som leder er, at få driften til at indeholde den rette mængde udvikling – for kundernes skyld. Al erfaring viser, at udvikling, som er dekoblet fra driften, nok giver gode mindeværdige oplevelser, men sjældent forankrede forbedringer. Desværre er det mange steder de profiler, der sætter i gang, som anerkendes mest. Og det fører ofte til at for mange usammenhængende aktiviteter.

4. Sig kvalificeret nej. At sige nej som leder er en styrke. Det udtrykker både prioritering og tydelig ledelse. Men der skal være en fælles tråd i en ledergruppes ”nej”. Et nej skal ikke skyldes travlhed, følelsesmæssige impulser eller historik. Et nej skal handle om strategisk fravalg. 

5. Ryd op i mødestrukturen. Er der en ordentlig og kendt mødestruktur omkring de ting, der rent faktisk kræver koordinering i dit team? Gør strukturen enkel, tydelig og skab på den måde mest muligt rum for samarbejde i hverdagen. Gør op med de strukturer og vaner, som kalder på unødvendig koordinering ved at sørge for, at folk har passende mandat til at løse deres opgaver.   

Læs også
Top job