Debat

Verdens ledere har kniven på struben

Mens kloden forgiftes og kvæles, præges den aktuelle politiske ledelse visse steder af værdinormer, der flugter med de klassiske dødssynder.

Tid: Lørdag den 12. december 2015.

Sted: FN’s klimatopmøde COP21 i Paris.

Publikum: 196 landes forhandlingsdelegationer.

Hovedresultat: Enighed mellem samtlige landes statsledere inkl. USA’s Obama om at begrænse den globale opvarmning til under to grader.

Global ledelse handler dybest set om bekymring for andre end sig selv.

Per Østergaard, ledelsespsykolog og ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Tid: Mandag den 7. november 2016.

Sted: Et fyldt auditorium på Aalborg Universitet.

Publikum: 150 erhvervsledere, forskere og studerende.

Topindlægsholder: Adjungeret professor i ledelse Steen Hildebrandt professionelt ledsaget af adjungeret professor Morten Albæk.

Den mandag i auditoriet havde Steen Hildebrandt et helt særligt udtryk i ansigtet. Som gik han rundt og bar på en hemmelighed eller en nyhed, som måske kunne ligge i kølvandet eller periferien af denne dags annoncerede tema ”Profit for verden”.

Min formodning holdt stik. Lige før pausen kom nyheden – sådan husker jeg det i hvert fald.

Nyheden om FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt for de næste årtiers lederskab. Nyhed i den forstand, at 37 danske bæredygtighedseksperter og ditto ambassadører samme uge i november 2016 ville udkomme på Djøfs forlag med deres fælles værk: ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” med Steen Hildebrandt som redaktør. Og medforfattere som Connie Hedegaard, Mogens Lykketoft, Anders Eldrup og Jørgen Rosted.

Verden har stærkt brug for en anderledes ledelsestænkning end den herskende, som vi kender den op gennem de seneste 300 år.

Per Østergaard, ledelsespsykolog og ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Tid: Tirsdag den 23. maj 2017.

Sted: P – Psykologernes fagmagasin nr. 5, 2017, side 22-27.

Publikum: 10.000 danske psykologer.

Journalist Henning Due interviewer en af pionererne inden for organisationspsykologi i Danmark, koncerndirektør Stig Kjærulf.

Interviewets hovedbudskab: »… 65 pct. af den nuværende arbejdsstyrke kommer i en situation, hvor deres arbejde, som de kender det, forsvinder. Her taler jeg også om akademikere.« Årsag: Stigende brug af kunstig intelligens og robotteknologi.

Verden har brug for globalt tænkende ledere, der bekymrer sig om hele verden.

Per Østergaard, ledelsespsykolog og ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Tid: Torsdag den 1. juni 2017 kl. 21:36 centraleuropæisk tid.

Sted: Det Hvide Hus, Washington.

Publikum: Verdens befolkning.

USA’s præsident Donald Trump proklamerer, at USA trækker sig ud af COP21 klimaaftalen i Paris. Dermed står Syrien, USA og Nicaragua uden for de øvrige nationers klimaaftale.

Ovennævnte fire hændelser samler sig om tre livsvigtige ledelsesvilkår:

  1. Planeten Jorden kan ikke selv reparere skaderne efter menneskets destruktive adfærd. Vi kvæles, forbrændes, drukner, sulter, forgiftes og tørster.
  2. Destruktionen af Jordens naturlige livgivende leverancer til verdens befolkninger er over de seneste 300 år accelereret ud over bæredygtighedsgrænsen, mens levende organismer på Jorden har eksisteret i 3,8 mia. år.
  3. Resultatet af menneskets leg med intelligensen – teknologien og højteknologien – har gjort det umuligt for det store flertal af verdens befolkning på 7 mia. mennesker at tilpasse sig på en meningsfuld måde til civilisationens foranderlige og uforudsigelige livs- og arbejdsvilkår.

Rigtig mange af verdens ledere har læst skriften på væggen og handler allerede moralsk og ansvarligt derefter. Det gælder også danske ledere fra både offentlig og privat virksomhed.

Det er ledere, der ser generationer fremad. Kløgtige ledere, som forstår forebyggelsens og sikringens principper. Hæderlige ledere med blik for menneskers væsen og menneskers eksistensvilkår.

Men samtidig ledes der andre steder efter helt andre værdinormer: Til de værste og mest destruktive hører tre af de syv klassiske dødssynder: griskheden, nydelsessygen og frådseriet – i sin enkelhed en undergravende trio synonym med grænseløs egoisme.

Når hertil lægges menneskelig uvidenhed og fanatisme, får vi katastroferne helt ind på livet: naturkatastrofer, finanskriser, terrorhandlinger, korruptionsskandaler, epidemier og krige.

Verden har stærkt brug for en anderledes ledelsestænkning end den herskende, som vi kender den op gennem de seneste 300 år.

Verden har brug for ledere, der samler, i stedet for ledere, der deler.

Verden har brug for ledere, der tænker, før de handler, i stedet for ledere der handler uden at tænke.

Verden har brug for ledere med fokus på menneskers trivsel.

Verden har brug for globalt tænkende ledere, der bekymrer sig om hele verden.

Verden har brug for globalt tænkende ledere i supermarkedets afdeling for frugt og grønt, i kommunens indkøbsafdeling eller i ministerkontoret.

Global ledelse handler dybest set om bekymring for andre end sig selv.

BRANCHENYT
Læs også