Serier

Riv kronen af de danske elkonger

Kommentar: Hverken stramning af ledelse eller øget regulering er næppe nok til at stoppe elkongernes lemfældige forvaltning af kundernes formuer. Kongerigerne skal splittes op i monopolaktivitet og kommercielle forretninger.

El-kongens fald
De kapitaltunge elselskabers dårlige investeringer og anklager om sammenblanding af økonomien i monopolforretningen og de kommercielle aktiviteter har fået energiminister Lars Chr. Lilleholts fulde opmærksomhed.  
Foto: Adrian Joachim Foto: Joachim  Adrian

De danske elkonger har endnu ikke fattet, hvad de er oppe imod. De fastholder stædigt verdensbilledet af den forfulgte race, der ikke får fortjeneste for alle de samfundsgavnlige aktiviteter, de sætter i værk. Omverdenen forstår tilsyneladende slet ikke værdien af blandingen af effektiv elforsyning, lokal erhvervsfremme og omstilling til grøn energi.

Den til tider fantasifulde forvaltning af den store kundeformue, som de lokale elselskaber fik råderet over i 2004, skandaløse eksempler på pengefrås og åbenlyse interessekonflikter samt mislykkede milliardinvesteringer udenfor kerneforretningen bør give topledelserne og ikke mindst ejerne, elkunderne noget at tænke over...

Læs også
Top job