Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Iværksættere er politikernes nye babyer

Iværksættere har længe været politikernes krammebamser, skriver formand for regeringens iværksætterpanel, der har afleveret konkrete forslag, der skal gøre Danmark til verdensmester i vækst.

Da jeg i april blev spurgt, om jeg ville være formand for regeringens iværksætterpanel, advarede en af mine venner mig, fordi han mente, at "iværksættere er blevet denne tids babyer, som politikerne gerne vil kysse for at øge deres egen popularitet". Dengang mente jeg ikke, han havde ret, og jeg sagde ja til posten.

I dag mener jeg heller ikke, han har ret, fordi jeg gennem udvalgets arbejdet kan se, at interessen fra politisk side er ægte og reel - både fra regeringspartierne, men også fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale. Det agter vi at bruge til faktisk at få nogle af vores forslag gennemført - og så gør det ikke noget at være en politisk krammebamse.

Analogien til babyer er dog alligevel relevant. For ligesom babyer er en forudsætning for et lands beståen, er iværksættere og de virksomheder, de bygger, også en forudsætning for et velfærdslands beståen. Uden nye virksomheder er der ikke vækst nok. Danmarks økonomiske vækst har gennem de seneste 10 år været meget lavere, end den vi har set i de nabolande, der ligner os mest. Jeg tror ikke iværksættere på den korte bane kan løse den udfordring alene, men på den lange bane vil det være altafgørende, at der skabes nye virksomheder, der kan blive store i Danmark.

Det er dog helt klart, at nye virksomheder skaber flere job end gamle, da unge virksomheder i vækst har behov for at ansætte mange nye medarbejdere. Iværksætteri er vigtigere end nogensinde, idet virksomhedernes gennemsnitlige levetid falder, og nye virksomheder i højere tempo udkonkurrerer ældre virksomheder. International disruption ændrer industrier hurtigere end nogensinde før, og det både kan og vil også få implikationer for ældre danske virksomheder. Vi har behov for, at der er danske virksomheder blandt de nye store virksomheder, der opstår og tager over, hvis Danmark skal beholde sin nuværende velstand og internationale rolle.

Mange politikere, der i årenes løb har villet sende et signal om iværksætteri, har brugt formuleringen "det skal være attraktivt at være iværksætter". Det er forkert og sætter fokus på det forkerte.

Jeg vil mene, det er verdens bedste 'job' at være iværksætter, og som individer har vi det fantastisk. Derfor handler det om at gøre det attraktivt for det omgivende samfund at hjælpe iværksætterne og de virksomheder, de bygger. Det kan de gøre på tre måder:

  • Ved at stille kapital til rådighed
  • Ved at stille talent til rådighed
  • Ved at have en kultur og regulering, der støtter op om det

Den mulige investor og den mulige ansatte i min næste virksomhed har ikke den samme passion og ukuelige tro på min ide, som jeg selv som iværksætter har - derfor må lovgivningen gerne hjælpe dem på vej og vise, at samfundet forstår og respekterer den store risiko, der er forbundet med at starte virksomhed. Både for iværksætteren og for dem, der skal vælge at investere og arbejde i den nye virksomhed frem for i en etableret erhvervssucces.

Danmark klarer sig ikke godt nok inden for iværksætteri sammenlignet med andre lande. Vi har færre nye virksomheder og færre iværksættere per capita. Danmark skaber også væsentligt færre nye vækstvirksomheder, og vi har i mange år ikke skabt nogen nye, rigtigt store danske vækstvirksomheder. Alle de danske iværksættere, jeg kender, er ambitiøse på Danmarks vegne, men har brug for øget adgang til kapital og talent for at kunne udvikle de bedste virksomheder her i Danmark.

I panelet arbejder vi med nogle få udvalgte anbefalinger, som vi ønsker regeringens og folketingets hjælp med for at lykkes i Danmark. Kan de levere dem, så ”lover” vi til gengæld, at vi i langt større grad vil kunne skabe og fastholde nye store (vækst)virksomheder, deres job, deres skattebetalinger og deres viden i det danske økosystem.

Vi behøves ikke at kigge på Israel eller Silicon Valley for at finde steder, der gør det væsentlig bedre end os. Lige ovre på den anden side af sundet i Sverige giver de os baghjul på samtlige områder indenfor kapital, der stilles til rådighed for iværksættere - ikke kun på børsnoteringer, som har været tydeligt i et stykke tid. Og når de er bedre er det ikke bare med 20-25 pct. bedre - det er 2-9 gange bedre, selv når vi renser for forskellen i den danske og svenske økonomi.

En undersøgelse fra januar 2016 illustrerer tydeligt efterspørgslen efter flere kilde til iværksætter-investeringer.

Når vi kigger på Sverige, ser vi, at de har en stærk aktiekultur, og den gør at samfundet bredt set er involveret i iværksætteri. UK klarer sig også markant bedre end vi gør. I både Sverige og UK har de ordninger, der gør, at det er nemmere og mere attraktivt for enkeltpersoner at eje aktier og investere i iværksættere. Det vil vi også gerne i Danmark, så store dele af befolkningen kan blive involveret både i fødslen af nye vækst-successer, men selvfølgelig også i gevinsten, når det lykkes. Vi tror også, at pensions-selskaberne og ATP kunne gøre mere for at støtte op om iværksætteri - alt for stor en del af vores enorme pensionsformue bliver brugt på døde ejendomme og udenlandske virksomheder. Her ville det ikke skade med en større fokusering på grundlaget for den fremtidige danske vækst.

Måske endda endnu vigtigere end kapital er det, at vi lykkes med at få aktiveret den store talentmasse, vi har. De skal dels blive iværksættere - og her er vi nået langt. Det er tydeligt, når jeg ser på 2005, hvor jeg startede min første virksomhed, og så på nutiden, hvor selv DR1 stiller en primetime platform til rådighed med deres satsning på Løvens Hule, hvor 700.000 seere følger med i noget, der grundlæggende er erhvervsnyheder, og hvor mange dygtige iværksættere viser, hvad de kan.

Vi er dog ikke nået helt så langt når det kommer til at aktivere den talentmasse, der måske ikke skal starte deres egen virksomhed, men arbejde i de virksomheder, iværksætterne bygger. En af de ting, vi tror, der kan hjælpe med at sætte skub i denne udvikling, er at gøre det nemmere at dele ud af den fremtidige succes i form af mulighed for at få medejerskab i virksomheden. I dag er det både meget kompliceret for virksomhederne at lave en ordning, uigennemskueligt for den ansatte, og det bliver beskattet ret hårdt. Det skal vi gerne have lavet om, så vi nærmest kan bygge nye andelsvirksomheder og fejre det med flere, når det lykkes.

Det er ikke nok at ansætte danskere i de hurtigtvoksende virksomheder. For at lykkes skal vi have mange udlændinge med kompetencer, som enten ikke findes i Danmark, eller der er for få af. I mange af de teknologi-virksomheder, jeg har bygget eller investeret i, er en væsentlig del af teamet fra lande som Tyskland, UK, Brasilien, Indien etc. Og de elsker Danmark, og de kender Danmark, fordi Rene (Redzepi), Ingolf (Gabold) og Bjarke (Ingels) har sat os på verdenskortet og skabt et brand for Danmark ude i den store verden. Vi er klar over, at det ikke er simpelt, men vil gerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at vi gør det nemmere at få de nødvendige og dygtige udlændinge til at arbejde for danske vækstvirksomheder.

Vi vil gerne bygge vores virksomheder i Danmark, og vi vil gerne bygge dem store. Stiftere af store succeser som Unity og Zendesk har skabt deres virksomhed i udlandet, men kommer her tilbage senere, fordi de grundlæggende er vilde med Danmark. Det er vi alle. Men vi har brug for nogle løft for at gøre det helt stort her – og det løft kan vi give ved at gøre det til et projekt, mange flere danskere er involveret i.

Vi skal vise verden, at vi kan blive verdensmestre i vækst på dansk.

BRANCHENYT
Læs også