Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Et passivt erhvervsliv vil kvæle iværksætterudspillet

Indfrier vi ikke potentialet i iværksætterudspillet, vil politikere i det næste årti ikke have grund til at lytte til iværksættermiljøet.

Regeringens iværksætterudspil er et velment forsøg på at lave den bedst mulige lappeløsning i et alt for komplekst skattesystem.

Men selvom man med god grund kan synes, at udspillet langt fra er perfekt, skal vi i investor- og iværksættermiljøet alligevel kvittere for politikernes imødekommenhed ved at tilpasse os til de kommende rammevilkår. Ellers mister vi troværdighed som interessenter i den erhvervspolitiske debat og dermed chancen for at trække den kommende lovgivning i den rigtige retning i årene fremad.

Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, at potentialet i iværksætterudspillet ikke vil blive realiseret, hvis ikke vi går i gang med at løse en håndfuld bundne opgaver med det samme.

For det første skal vi i iværksættermiljøet forstå, at vi med de nye rammer bør sigte mod en bred ejerkreds. Det betyder, at vi skal være skarpe til at formulere os, så alle kan forstå, hvad vi laver, hvad vi vil og den reelle risiko, de vil opleve ved at investere i os. Fejler vi som enkelte iværksættervirksomheder på disse områder, ødelægger vi kollektivt vores eget ry og rygte. Gør vi til gengæld vores hjemmearbejde godt nok, vil det modsatte være tilfældet. Det bør være et fokus hos f.eks. iværksætternetværket CPHFTW og de offentlige støtteordninger, som f.eks. væksthusene.

For det andet bør rådgivervirksomheder åbne øjnene for, at der med regeringens initiativ åbner sig en mulighed for en ny forretningsmodel. Når jeg ser på min egen virksomheds muligheder for at rejse risikovillig kapital via en børsnotering, er der i Sverige adskillige rådgivere, som er klar til at føre vores lille virksomhed på børsen. Herhjemme findes der stort set kun et team hos Kapital Partner, som kan det.

Det betyder, at der er behov for endnu en håndfuld danske spillere på dette område – og med regeringens nye oplæg er der god grund til at revisionshuse, advokatfirmaer og finansielle rådgivere spørger sig selv, om det ikke er nu, at de skal etablere en gren af deres virksomhed, som kan optræde som såkaldt ”Certified Adviser”. En sådan rådgiver er et krav, hvis man vil børsnotere en lille vækstvirksomhed. Uden dem, ingen børsnoteringer.

For det tredje bør man hos Dansk Aktionærforening (DAF) begynde at forberede sig på den nye situation. Danske aktier har aldrig kun været Novo Nordisk, Carlsberg og Mærsk – det må selv DAF omsider indse og gå i gang med at tilpasse sig. Det skal ske ved at ændre organisationens fokus i arrangementer og udgivelser. O.W. Bunker viste tydeligt, at større børsnoterede aktier ikke er lig med lav risiko.

For det fjerde bør erhvervsmedierne revidere vinklingen af iværksætterhistorier. Vi har i de danske startups nydt godt af, at hvis blot vi sagde højt nok; at nu ville vi indtage hele verden, så kunne vi få positiv dækning. Den standardskabelon kan ikke fungere, når disse historier skal indgå i investorers senere vurdering af en virksomheds investeringsværdighed. En mere kritisk tilgang til iværksættere vil også give meget mere interessant læsning.

Endelig har det veletablerede erhvervsliv en interesse i at få iværksætterudspillet til at lykkedes. Der har i mange år været yderst få noteringer af small- og midcap-virksomheder i Danmark. Men udspillet kan blive en løftestang, som øger interessen for aktieinvesteringer i mindre danske virksomheder. Derved vil det danske børsmarked også kunne blive et sted, hvor kapitalfonde kan afhænde mindre virksomheder, og hvor mellemstore virksomheder kan rejse kapital. Derfor bør f.eks. DVCA forsøge at understøtte initiativet.

Problemet med manglende risikovillig kapital har været – og er – reelt. Havde vi f.eks. i Tradeworks ikke kunnet trække på et udenlandsk netværk af investorer fra England, Luxembourg, Norge, Singapore og Tyskland i produktudviklingsfasen, der startede i 2013, havde virksomheden simpelthen ikke eksisteret i dag.

Men med det nye udspil fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, står vi foran en situation, hvor vi reelt får et løft af rammevilkårene i Danmark. Derfor skal vi ikke længere gå og sukke og fortælle hinanden, hvor meget bedre alting er i andre lande.

Nu er det op til os selv at sørge for at løfte hovedet og se efter, hvor vi hver især kan bidrage til at udspillet bliver en succes. Alternativt vil vores passivitet automatisk kvæle initiativet.

Af Mikael Breinholst, CEO i Tradeworks.

BRANCHENYT
Læs også